Upphandlingsmyndigheten får ansvar för e-Certis

Publicerad

e-Certis är ett informationssystem som innehåller upplysningar om de vanligaste typerna av bevis avseende uteslutningsgrunder och kvalificeringskrav i offentliga upphandlingar som finns i medlemsstaterna i EU. e-Certis innehåller alltså inte information om enskilda företag eller intyg i elektronisk form utan information om vilka intyg som utfärdas och används i de olika medlemsstaterna.

e-Certis drivs av Kommissionen men informationen avseende varje medlemsstat ska uppdateras av respektive medlemsstat. Sverige och övriga medlemsstater i EU ska i e-Certis uppdatera och tillgängliggöra en fullständig förteckning över databaser med relevant information om leverantörer som upphandlande myndigheter från andra medlemsstater kan ta del av. Upphandlande myndigheter ska i offentliga upphandlingar i första hand kräva de bevis som har angetts i e-Certis.

Upphandlingsmyndigheten ansvarar sedan den 1 februari 2017 för att uppdatera e-Certis och kommer under våren att komplettera e-Certis med information om svenska bevis. Upphandlingsmyndigheten ska även underlätta för upphandlande myndigheter och enheter från andra medlemsstater i deras kontakter med svenska myndigheter i frågor som gäller leverantörsprövning och bevis.

- Sverige har ännu inte lagt in någon information i e-Certis utifrån de nya upphandlingslagarna. Detta är dock en skyldighet enligt LOU-direktiven att uppdatera denna informationen så vi kommer prioritera detta under våren. Inte minst underlättar bra information i e-Certis användandet av det Europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet (ESPD) – även för svenska upphandlande myndigheter och leverantörer, säger Henrik Grönberg på Upphandlingsmyndigheten.  

Läs mer om e-Certis 

Länk till ändringen av vår instruktion angående e-Certis 

Observera att detta är en nyhetsartikel - informationen i artikeln stämde vid publiceringsdatumet men ändringar kan ha skett som inte uppdaterats i artikeln.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd