Upphandlingsmyndigheten kommer till Almedalen

Pressmeddelande

Tisdagen den 3 juli arrangerar Upphandlingsmyndigheten fem seminarier i Almedalen om offentliga affärer. Medverkar gör bland andra Ardalan Shekarabi, civilminister, och Inger Ek, generaldirektör.

Upphandlingsmyndigheten är på plats i Almedalen. På myndighetens mötesplats på Hästgatan 12 arrangeras fem seminarier om allt från miljö till juridik. Medverkar gör bland andra civilminister Ardalan Shekarabi och myndighetens generaldirektör Inger Ek. Myndighetens experter finns på plats hela dagen för samtal och frågor om offentliga affärer.

– Vårt uppdrag är att utveckla den goda offentliga affären, med fokus på hållbara, innovativa och effektiva upphandlingar. Det gör vi bäst tillsammans och i dialog med beställare, upphandlare och leverantörer, säger Inger Ek.

Förutom att arrangera egna seminarier medverkar generaldirektören och myndighetens medarbetare på ett flertal andra organisationers aktiviteter under Almedalsveckan.

Upphandlingsmyndighetens seminarier på Hästgatan 12 den 3 juli

 

09.00 – 09.30 Upphandling 2030 – så kan upphandling bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Offentlig upphandling kan användas som styrmedel för att uppnå en hållbar samhällsutveckling. Det slås fast i både Agenda 2030 och den nationella upphandlingsstrategin. Men hur gör man?

10.30 – 11.15 Förenkling av nationella upphandlingsreglerna – så skulle förslagen påverka din organisation.

Den 15 juni presenterades resultatet av Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler. Vad betyder det för upphandlande myndigheter och leverantörer?

11.45 – 12.15 Dialog för att mötas: Upphandlingsmyndigheten reder ut – vem får prata med vem – när och hur?

Vi vill öka antalet organisationer som arbetar med dialog i offentliga upphandlingar. Vi visar med hjälp av rollspel hur det kan gå till.

13.45 – 14.30 Den fortsatta resan mot goda offentliga affärer – kunden i fokus för framtidens upphandling.

Hur når vi visionen sunda offentliga affärer för en hållbar framtid? Samtal mellan generaldirektörerna för Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket samt civilminister Ardalan Shekarabi.  

15.00 – 15.30 Är uppföljning en prioriteringsfråga?

Varför följs inte avtal upp i den omfattning som skulle behövas trots att upphandlande myndigheter och leverantörer ser fördelarna?

För ytterligare information:

Åsa Olsson, kommunikationschef
E-post: asa.olsson@uhmynd.se
Mobil: 0765-021799

Sanna Burman, kommunikatör och projektledare för Almedalsseminarierna
E-post: sanna.burman@uhmynd.se
Mobil: 0765-021773 

Lars Pyk, pressansvarig
E-post: lars.pyk@uhmynd.se
Mobil: 076-502 17 65

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd