Upphandlingsmyndigheten slår upp portarna

Pressmeddelande

I dag, den 1 september invigs Upphandlingsmyndigheten av civilminister Ardalan Shekarabi. Efter flera års utredningar och olika organisatoriska lösningar bildas nu Upphandlingsmyndigheten för att stärka den strategiska betydelsen av offentlig upphandling. Upphandlingsmyndigheten startar sitt arbete den 1 september med målet att utveckla den offentliga upphandlingen med fokus på hållbara, innovativa och effektiva offentliga affärer.

– Det finns stor potential att bidra till en hållbar utveckling och nya innovationer med hjälp av den offentliga upphandlingen som omsätter minst 600 miljarder varje år. Det är ett stort ansvar offentlig sektor har och vi ska arbeta proaktivt för att stötta myndigheter och leverantörer i sitt arbete, säger Ann-Christin Nykvist, den nya myndighetens generaldirektör i en kommentar.

Myndigheten ska verka för en rättssäker, effektiv och socialt och miljömässigt hållbar upphandling till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling. Innovativa lösningar inom upphandling ska främjas och upphandlingens strategiska betydelse för den offentliga verksamheten ska stärkas. 

– Vi kommer att arbeta nära våra målgrupper och söka samarbeten med myndigheter och organisationer för att på bästa sätt stärka och utveckla den offentliga upphandlingen, fortsätter Ann-Christin Nykvist.

Upphandlingsmyndigheten tar vidare det arbete som har drivits av Konkurrensverket och tidigare Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet, Miljöstyrningsrådet och Vinnova.

På den nya webbplatsen upphandlingsmyndigheten.se finns allt stöd myndigheten erbjuder.

För ytterligare information, kontakta:

Susanne Lång, tf kommunikationschef, 076-5021 721, susanne.lang@uhmynd.se
Ylva Mannervik, Stabschef och stf generaldirektör, 08-586 217 15, ylva.mannervik@uhmynd.se

Senast uppdaterad:

Relaterad information