Upphandlingsmyndigheten slutredovisar regeringsuppdrag om beställarnätverk

Nyhet

Genom samarbete kan beställare efterfråga lösningar för ett hållbart samhälle, något som vore omöjligt att uppnå på enskild nivå. Upphandlingsmyndigheten har slutredovisat det tvååriga regeringsuppdraget att främja innovationsupphandlingar genom stöd i form av upphandlings- och innovationskompetens till beställare.

Inom ramen för beställarnätverk samordnas köpkraft, kompetens och resurser. Därmed får beställarna större inflytande på marknaden. Ett beställarnätverk samlas kring en gemensam utmaning, eller ett behov för att tillsammans med marknadsaktörer driva utveckling genom inköp.

– Beställarnätverk är ett kraftfullt verktyg till förändring och för att utveckla hållbara lösningar för vårt framtida samhälle. Tillsammans är de upphandlande organisationerna köpstarka vilket gör det möjligt att ta sig an stora utmaningar med befintliga resurser, berättar Charlotta Palmgren, strateg med ansvar för uppdraget på Upphandlingsmyndigheten.

I vår slutredovisning till regeringen går bland annat att läsa om hur nätverket utgör ett kunskaps- och kompetenscentrum inom sitt behovsområde, om deras marknadskännedom och hur de bevakar och påverkar marknadens utveckling samtidigt som de hämtar in och sprider kunskap. Vi föreslår även fem insatser för att främja beställarnätverk och deras arbete, bland annat att sprida kunskap om innovationsupphandling och beställarnätverk samt statliga myndigheters arbete med beställarnätverk.

Mot bakgrund av slutredovisningen tar vi fram ett stöd som riktar sig till potentiella och etablerade beställarnätverk, samt beslutsfattare och andra intresserade. Däri ingår både att inspirera, kunskapshöja och visa på goda exempel.

– I stödet ingår att initiera, starta och driva beställarnätverk. Men i det kommer vi också påvisa vilka möjligheter beställarnätverk skapar: att beställarnätverk är en viktig motor för innovation, berättar Charlotta Palmgren.

Under våren 2019 kommer vi publicera stödet om beställarnätverk.

Slutredovisningen för uppdraget skickades till regeringskansliet i slutet av mars 2019 och finns att läsa här.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd