Vi tar över arbetsrättsliga villkor inom byggområdet från Stockholm, Göteborg och Malmö

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten tar över ansvaret för de villkor som ska ge anställda i byggentreprenader schyssta arbetsvillkor. Myndigheten och städerna är eniga om att Upphandlingsmyndigheten är bäst lämpad att förvalta och utveckla villkoren.

Stockholm, Göteborg och Malmö har sedan våren 2016 samarbetat kring att ta fram arbetsrättsliga villkor för att säkerställa skäliga arbetsvillkor i sina upphandlingar inom byggsektorn. De bedömer nu att de saknar både resurser och uppdrag att ge stöd till andra upphandlande myndigheter som vill tillämpa dem. Städerna har därför i samråd med Upphandlingsmyndigheten beslutat att ansvaret att förvalta och utveckla villkoren ska föras över till myndigheten. Upphandlingsmyndigheten ger redan stöd på området, och samverkar aktivt med arbetsmarknadens parter och andra myndigheter. Det är därför lämpligt att myndigheten tar över ansvaret. 

­– Genom att föra över ansvaret till Upphandlingsmyndigheten kommer fler myndigheter att kunna använda villkoren, säger Stefan Nordin, upphandlingschef i Stockholms stad. Det kommer att innebära en enhetlig förvaltning av villkoren och är helt i linje med Upphandlingsmyndighetens verksamhet.

Carin Bergdahl, chef specialist och uppföljning i Göteborgs stad håller med.
– Vi tror att villkoren kommer att förvaltas på ett bra sätt hos Upphandlingsmyndigheten. Städerna har varit helt eniga om att det här är rätt beslut.

– Det känns naturligt att Upphandlingsmyndigheten tar ansvar för och leder det övergripande arbetet med de arbetsrättsliga frågorna i upphandling, säger Gabriella Manieri, upphandlingschef i Malmö stad. Det skapar stabilitet och effektivitet både för arbetsmarknadens parter och för upphandlande myndigheter.

Villkoren har varit tillgängliga på Upphandlingsmyndighetens webbplats sedan i somras, och från den 16 februari har myndigheten formellt tagit över ansvaret för förvaltning och utveckling.

Läs mer
Exempel på arbetsrättsliga villkor för byggbranschen
Arbetsrättsliga villkor - goda exempel

För att säkerställa skäliga arbetsvillkor vid upphandling av byggtjänster har Stockholm, Göteborg och Malmö gemensamt tagit fram arbetsrättsliga villkor för arbetstagare som utför tjänster och byggentreprenader. Genom att arbeta fram gemensamma arbetsprocesser har man velat skapa grund för legitima och effektiva upphandlingar. Villkoren är utformade i dialog med de centrala fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna inom bygg, måleri och el, och är tänkta att ligga i nivå med svenska centrala kollektivavtal med avseende på lön, semester och arbetstid. Eftersom städerna har liknande mål och utmaningar i rollen som stora beställare av tjänster och byggentreprenader fann man att det fanns stora fördelar med att utforma villkoren gemensamt. Arbetet med att ta fram villkoren har skett i kontinuerlig dialog med Upphandlingsmyndigheten. 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd