Upphandlingsmyndigheten utbildar vid Yrgo

Publicerad

Många utbildningsorganisationer runtom i landet erbjuder utbildningar till att bli offentlig upphandlare. Ibland bjuds vi in som föreläsare. Den elfte april var det Yrgo - Högre yrkesutbildning i Göteborg – som ville att vi skulle komma och hålla i ett utbildningspass om Dialog och innovation i upphandling. Jenny Engström, strateg med inriktning innovation på Upphandlingsmyndigheten och den som ansvarade för passet var nöjd.

Utbildningen pågick i två timmar. Eleverna visade engagemang och intresse för frågorna och vi hade många bra diskussioner. Vi pratade om begreppet innovation kopplat till upphandling, vad begreppet betyder och kan innebära, samt om vikten av att ha en tidig dialog med potentiella leverantörer. Vi diskuterade också vilka möjligheter som finns till verksamhetsutveckling kopplat till offentlig upphandling.

Deltagarna hade mycket positivt att säga efter utbildningspasset. ” Bra att tänka på att föra en dialog med leverantörer,” ”det är bra att poängtera öppenheten gentemot leverantörerna,” ”det är viktigt att alltid ställa sig frågan vad som ska upphandlas i stället för hur det ska upphandlas ” och ”det är viktigt att använda upphandling som strategiskt verktyg” var några av kommentarerna ur utvärderingen.

Det är betydelsefullt för oss att möta den här målgruppen. Att vi träffar dem som är på väg ut för att möta upphandlingen som profession. Vi har också en möjlighet att lyfta de frågor som är viktiga för oss. Såsom till exempel den nationella upphandlingsstrategin, säger Jenny Engström.

Om du är ny inom upphandling och vill veta mer om dialog och innovation i upphandling, hittar du vårt introduktionsmaterial här.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd