Upphandlingsmyndigheten yttrar sig om landsbygdskommitténs slutbetänkande

Publicerad

Upphandlingsmyndigheten har yttrat sig om två förslag i landsbygdskommitténs slutbetänkande, "För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd" (SOU 2017:1). Det ena förslaget handlar om ökad omfattning av svenska miljö- och djurskyddskrav och det andra om upphandling av bredbandsanslutningar.

Den första delen gäller landsbygdskommitténs förslag på ett obligatorium om att den offentliga upphandlingen av livsmedel ska innehålla krav på bland annat svenska regler för miljö- och djurskyddskrav.

- Det är viktigt att ställa hållbarhetskrav på livsmedel och myndighetens hållbarhets-kriterier är ett användbart stöd som upphandlande myndigheter och enheter har fri möjlighet att använda. Men vi anser inte att man bör införa obligatorisk lagstiftning om att svenska miljö- och djurskyddskrav alltid ska tillämpas i upphandlingar. Våra hållbarhetskriterier för livsmedel bygger på odlings- och uppfödningsmetoder oavsett ursprung och produktionsland, säger Inger Ek, generaldirektör på Upphandlings-myndigheten.

Den andra delen i landsbygdskommitténs slutbetänkande handlar om upphandling av bredbandsanslutningar. Upphandlingsmyndigheten anser att upphandlingsaspekterna bör utredas vidare och i vilken omfattning till exempel innovationsupphandlingar kan vara aktuella.

Landsbygdskommitténs uppdrag har varit att lämna förslag till en sammanhållen politik för långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder och innehåller 75 förslag och övergripande mål för landsbygdernas utveckling ur ett trettioårsperspektiv.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd