Upphandlingsmyndighetens stöd i samband med covid-19-pandemin

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten samlar all information som rör offentliga affärer i samband med covid-19-pandemin. Den samlade informationen publiceras och uppdateras kontinuerligt på vår webbplats. Samtidigt ger vi Socialstyrelsen det stöd de önskar i deras viktiga uppdrag som samordnare och nationell inköpscentral för sjukvårdsmaterial, skyddsutrustning och viss medicinskteknisk utrustning.

Offentliga inköp är högaktuella när hela vårt samhälle påverkas av spridningen av covid-19. Därför samlar vi nu all information om detta på ett ställe på vår webbplats för att alla enkelt ska kunna hitta och läsa in sig på vad som är viktigt att tänka på, vilka möjligheter som finns och ta del av stödmaterial. Och självklart är vår Frågeservice öppen som vanligt för att svara på de frågor som kan uppkomma.

– I den här svåra situationen måste de offentliga inköpen som berör de mest samhällskritiska funktionerna fungera effektivt och snabbt. Därför är upphandlingslagstiftningen anpassad för akuta situationer som den här och vi har redan tidigare tagit fram ett stödmaterial för hur upphandling fungerar i sådana situationer. På vår webbplats fyller vi kontinuerligt på med ny information, bland annat utifrån de frågor som kommer in via vår frågeservice, säger Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek.

Socialstyrelsen samordnar nationella inköp

På en nationell nivå har Socialstyrelsen fått i uppdrag att samordna och också genomföra upphandling av sjukvårdsmaterial, skyddsutrustning och viss medicinskteknisk utrustning.

– Vi står i kontinuerlig kontakt med Socialstyrelsen och Regeringskansliet och ger allt stöd vi kan för att underlätta och bibehålla nödvändiga leveranser till offentlig sektor. Självklart finns vi också på plats som vanligt med vår expertkunskap för att ge alla som behöver stöd i sin ordinarie verksamhet när det handlar om offentliga inköp och statsstöd, säger Inger Ek.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd