Utvärdering av sysselsättningskrav en viktig fråga

Publicerad

I en ny forskningsrapport från Konkurrensverket framgår bland annat att det idag finns få utvärderingar av sysselsättningskrav vid offentlig upphandling, vilket är en viktig fråga för Upphandlingsmyndigheten.

Att ställa krav med sociala hänsyn vid offentlig upphandling har enligt författarna till rapporten ”Metoder för att utvärdera sysselsättningskrav vid offentlig upphandling - en översikt”, professor Dominique Anxo och lektor Thomas Ericson vid Linnéuniversitetet, blivit allt vanligare. Exempelvis sysselsättningskrav där upphandlande myndigheter ställer specifika krav på att företagen ska anställa individer som står långt från arbetsmarknaden, som till exempel  långtidsarbetslösa, lågutbildade och arbetslösa ungdomar.

- Detta är ett aktuellt område som vi på Upphandlingsmyndigheten ökat vårt arbete inom. Vi ser att upphandling kan användas som en draghjälp för att skapa anställningsmöjligheter för personer som står långt från arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att använda effektiva utvärderingsmodeller för det här området, säger Patrick Amofah, projektledare inom social hållbarhet på Upphandlingsmyndigheten.

Rapporten beskriver bland annat hur man kan utforma utvärderingen för att mäta om sysselsättningskrav är en effektiv metod för att öka sysselsättningen eller minska arbetslösheten hos utsatta grupper.
Läs mer i Konkurrensverkets rapport:
”Metoder för att utvärdera sysselsättningskrav vid offentlig upphandling - en översikt”

Hos Upphandlingsmyndigheten är frågan extra aktuell eftersom Europeiska socialfonden, EFS-rådet, just beviljat den ansökan Upphandlingsmyndigheten skickat in, som ska göra att myndigheten och dess samarbetspartners kan utveckla metoder som kan användas för att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling.
Läs mer i vår tidigare artikel om EU-projektet

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd