Vad innebär lagen om upphandlingsstatistik?

Nyhet

Den 1 juli träder den nya lagen om upphandlingsstatistik i kraft. Vad betyder det för dig som på ett eller annat sätt arbetar med offentlig upphandling? Vi ska försöka svara på några vanliga frågor.

Lagen som träder i kraft den 1 juli är första steget mot bättre upphandlingsstatistik. Nästa steg tas den 1 januari 2021. Det blir då obligatoriskt att annonsera upphandlingar i en annonsdatabas som är registrerad hos Konkurrensverket. Då förändras även det regelverk som styr vilka upphandlingar som ska annonseras och vilka uppgifter som ska finnas i annonserna. Förändringarna görs eftersom den nya statistiken baseras på innehållet i upphandlingsannonser.

Vad förändringarna som träder i kraft den 1 januari 2021 innebär mer konkret för upphandlande organisationer återkommer vi med under hösten när regelverket är beslutat. Då kommer vi också att uppdatera vårt webbaserade tillämpningsstöd för annonsering. Nu ska vi svara på några vanliga frågor om vad lagen som träder i kraft den 1 juli innebär. 

Vad behöver jag som upphandlare göra nu?

I dagsläget behöver du inte göra någonting. Den 1 juli blir det möjligt för annonsdatabaser att registrera sig hos Konkurrensverket. Efter sommaren är det därför bra att du försäkrar dig om att den annonsdatabas du använder har för avsikt att registrera sig hos Konkurrensverket.   

Innebär lagen att det blir en nationell annonsdatabas?

Nej, annonsering av offentliga upphandlingar kommer fortfarande att vara en konkurrensutsatt marknad. Upphandlande organisationer kommer precis som tidigare att anlita den aktör som passar deras behov bäst och leverantörerna får söka information om upphandlingar på samma sätt som de gör idag.

Var kan jag få mer information om det nya regelverket?

Vi har samlat all information på vår webbplats. Informationen består till stor del av förslag på ändringarna i nuvarande lagstiftning och förslag på föreskrifter för den nya lagen om upphandlingsstatistik.

I slutet av sommaren räknar vi med att alla beslut om det nya regelverket ska vara fattade. Då kommer vi att uppdatera vårt webbaserade tillämpningsstöd för annonsering. Där kommer bestämmelserna att närmare förklaras och kommenteras. Det finns även information om den nya lagen på Konkurrensverkets webbplats.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd