”Våga prata om jäv vid inköp”

Nyhet

Att förebygga jäv är en viktig del i arbetet med att motverka korruption i offentlig sektor. Nu finns nytt stöd som ska göra det lättare att hantera och arbeta emot jäv vid upphandling.

– Det kan vara svårt att prata om jäv. Men genom att låta alla som kan påverka upphandlingen fylla i en jävsdeklaration behöver ingen känna sig utpekad. Det är en bra rutin att ha inför varje inköpsprojekt, säger Ann-Sofie Lillberg, chef för affärsenheten på Upphandlingsmyndigheten.

Nu finns en mall för jävsdeklaration på Upphandlingsmyndighetens webbplats. Sedan innan finns också stöd om att förebygga korruption i inköpsprocessen.

– Internationella antikorruptionsdagen är den 9 december. Ta tillfället i akt och våga prata om jäv vid inköp! Genom att arbeta förebyggande kan ni värna om förtroendet, inte bara för den egna organisation utan för offentlig sektor som helhet, uppmanar Ann-Sofie Lillberg.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd