Vägledande rapport om ändringar av upphandlade avtal

Publicerad

Den nya upphandlingslagstiftningen innehåller en rad regler om vilka ändringar av upphandlade avtal som upphandlande myndigheter och enheter får göra utan att avtalet behöver konkurrensutsättas på nytt. Upphandlingsmyndigheten har beställt en rapport om de nya reglerna.

En nyhet i de upphandlingslagar som trädde i kraft vid årsskiftet är reglerna om vilka ändringar som myndigheter och enheter får göra utan att avtalet måste upphandlas på nytt. Det har tidigare inte funnits några sådana lagregler. Upphandlande myndigheter och enheter samt leverantörer har istället fått stödja sig på vägledande domar från främst EU-domstolen i dessa situationer.

- De nya reglerna om ändringar i upphandlande avtal är en av de viktigaste nyheterna i de nya upphandlingslagarna. Reglerna har stor praktisk och ekonomisk betydelse, säger Anders Asplund, chefsjurist på Upphandlingsmyndigheten.

Upphandlingsmyndigheten har gett advokaterna Carl Bokwall och Lina Håkansson Kjellén på Bokwall Rislund Advokatbyrå i uppdrag att utreda dessa nya regler.

I rapporten redogör författarna för innebörden och omfattningen av de nya reglerna bland annat genom olika exempel på ändringar som kan anses vara tillåtna. De har även lyft fram vad upphandlande myndigheter och enheter kan behöva tänka på vid tillämpning av de nya reglerna om ändring av avtal.

- Redan vid planeringen av en upphandling bör upphandlande myndigheter och enheter beakta reglerna om ändringar av upphandlade avtal. Exempelvis kan tydliga ändrings- eller optionsklausuler i upphandlingsunderlaget ge en möjlighet att anpassa avtalet till de förändringar som kan behöva ske över tid, säger Anders Asplund.   

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd