Vägledande rapport om innovationspartnerskap

Publicerad

Med det nya upphandlingsförfarandet innovationspartnerskap ges upphandlande myndigheter och enheter möjlighet att tillsammans med marknadens leverantörer ta fram innovativa lösningar som tillgodoser den upphandlande myndighetens eller enhetens behov. Upphandlingsmyndigheten har beställt en rapport om det nya förfarandet.

Innovationspartnerskap blir ett viktigt verktyg i upphandlande myndigheters och enheters arbete för en offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar.

I rapporten redogör författarna för vilka förutsättningar som krävs för att förfarandet ska kunna användas. I rapporten beskrivs även vad upphandlande myndigheter och enheter kan behöva tänka på när förfarandet används.

Rapporten reder ut en del juridiska oklarheter så att fler upphandlande myndigheter eller enheter kan våga testa förfarandet, säger Niklas Tideklev, strateg med ansvar för innovation på Upphandlingsmyndigheten.

Det är advokat Helena Rosén Andersson vid Advokatfirman Lindahl som fått i uppdrag att utreda de nya reglerna om det nya upphandlingsförfarandet innovationspartnerskap. Medförfattare till rapporten är advokaterna Hugo Norlén och Catharina Piper samt biträdande juristen Hanna Lundqvist.

– Om en upphandlande myndighet eller enhet har behov som inte tillgodoses av befintliga lösningar på marknaden och funderar på att testa förfarandet så får de gärna vända sig till oss. Vi skulle vara intresserade av att följa ett sådant projekt, säger Niklas Tideklev.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd