Vägledningen Avtalsuppföljning av vård och omsorg har uppdaterats

Publicerad

Nu har vi uppdaterat vår vägledning, Avtalsuppföljning av vård och omsorg. Den innehåller förslag på strategier och metoder för stöd vid uppföljning av avtal som konkurrensutsatts i enlighet med LOU och LOV.

- Vägledningen ska både underlätta för utförare som levererar vård- och omsorgstjänster och för kommuner och landsting i arbetet med att följa upp den vård och omsorg som konkurrensutsatts, säger Therese Hellman segmentsansvarig för vård och omsorg på Upphandlingsmyndigheten.

Upphandlingsmyndigheten har i uppdrag att bidra till en mer effektiv, kvalitetsmedveten och rättssäker offentlig upphandling. Inom ramen för detta uppdrag vill Upphandlingsmyndigheten ge stöd för en ökad kunskap om avtalsuppföljning av konkurrensutsatt vård och omsorg, eftersom uppföljning av avtal är centralt i den offentliga affären.

Vägledningen avser tjänster som omfattas av hälso – och sjukvårdslagen (HSL), socialtjänstlagen (SoL) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Den visar metoder för hur olika typer av avtal kan följas upp och prioriteras, och om vikten av att avsätta resurser till att genomföra avtalsuppföljning.

-Jag hoppas att den kan bidra till att avtalsuppföljning prioriteras inom de organisationer som konkurrensutsätter vård- och omsorgstjänster, säger Therese Hellman.

Vägledningen är en uppdatering av en tidigare version som tagits fram i samverkan med upphandlande myndigheter såsom kommuner, landsting, SKL, Socialstyrelsen, samt leverantörer och deras intresseorganisationer.

-Den största utmaningen i arbetsprocessen runt vägledningen har varit att få den så relevant som möjligt för samtliga tjänster som konkurrensutsätts inom vård- och omsorgsområde. Både på en övergripande- och detaljerad nivå med relevanta exempel, säger Therese Hellman.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd