Välfärdstjänster bör annonseras

Publicerad

Upphandlingsmyndigheten har lämnat remissvar på betänkandet "Ordning och reda i välfärden" . Välfärdsutredningen har bland annat sett över reglerna som används när privata aktörer ska anlitas för välfärdstjänster. Utredningen har lämnat förslag på nya bestämmelser för upphandling av välfärdstjänster och ett nytt regelverk för valfrihetssystem.

-Vi ser positivt på att utredningen föreslår att använda möjligheterna till ökad handlingsfrihet som upphandlingsdirektiven ger för upphandling av välfärdstjänster. Men vi ser samtidigt att det finns risk för att regelverket blir svåröverskådligt och att lagtillämpningen försvåras, säger Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten.

Upphandlingsmyndigheten anser att utredningens förslag bör samordnas med kommande översyn av de nationella upphandlingsreglerna. Det bör också vara en huvudregel om annonsering vid upphandling av sådana välfärdstjänster som inte omfattas av upphandlingsdirektiven. 

 -Jag hoppas att vårt remissvar bidrar till ett sammanhållet och väl avvägt upphandlingsregelverk som bygger på öppenhet och rättssäkerhet, säger Inger Ek. 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd