Vårt stöd för arbetsrättsliga villkor används av många

Nyhet

Vår undersökning om tillämpningen av arbetsrättsliga villkor i upphandling visar att många kommuner, regioner och statliga myndigheter känner till och använder vårt stöd för att ställa arbetsrättsliga villkor.

I november 2019 gjorde vi en undersökning bland Sveriges kommuner, regioner och statliga myndigheter för att se hur arbetsrättsliga villkor tillämpas i upphandling sedan lagändringen 2017. För att se effekterna av och kunna utveckla det stöd som vi har tagit fram för arbetsrättsliga villkor passade vi även på att ställa frågor bland annat om

  • man har tagit del av det stöd som vi har tagit fram och
  • om det har underlättat arbetet.

När det gäller stödet för arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal har 62 procent svarat att de har tagit del av vår information. När det gäller arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner/hållbara leveranskedjor är det färre som har tagit del av stödet. Där uppger totalt 44 procent att det har tagit del.

Av de som har tagit del av stödet om arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal svarar 39 procent att det i stor utsträckning har hjälpt dem att tillämpa villkoren vid upphandling och 41 procent i liten utsträckning. Motsvarande siffror för stödet om arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner/hållbara leveranskedjor är något lägre, 24 procent i stor utsträckning och 44 procent i liten utsträckning.

Behöver du stöd för att ställa arbetsrättsliga villkor se vårt stöd

Undersökning om hur offentlig sektor ställer arbetsrättsliga villkor

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd