Arkiv publikationer Upphandlingsstödet Kammarkollegiet

Här hittar du de vägledningar och rapporter som togs fram av Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet under 2009-2014.

Observera att informationen i detta material inte har uppdaterats sedan januari 2014 vilket innebär att det kan ha ändrats eller tillkommit nya rättsfall, lagar och beloppsgränser.

Senast publicerade