Blogg med anledning av flyktingsituationen

Av: Anna Lipkin 0

För tillfället behöver många myndigheter tillgodose behov akut för att kunna ta emot flyktingar. Det handlar om att köpa in och upphandla allt från boende, mat och andra förnödenheter som sängar och madrasser.

Det är en situation som inte hör till vardagen för myndigheter just nu och det kan bli nödvändigt att göra upphandlingar med snabba förlopp. De undantagsregler som finns i LOU aktualiseras, undantagsregler som inte tillämpas så ofta. EU har gått ut med ett meddelande om att den här situationen kan vara att betrakta som synnerlig brådska.

Därför finns det anledning att stödja myndigheter i när och på vilket sätt undantagsreglerna kan tillämpas. Vi fick med anledning av den flyktingsituation som råder nu ett regeringsuppdrag att ta fram vägledning till hjälp för upphandlande myndigheter. Här på vår webb beskriver vi vilka frågor upphandlande myndigheter behöver ta ställning till inför och under den här typen av upphandlingar.

Det handlar till exempel om hur myndigheter kan bedöma om undantagen är tillämpliga eller inte. Vår förhoppning är att vägledningen kommer att underlätta för kommuner och vissa berörda statliga myndigheter. 

Kommentera