Bloggbild_innovationdialog.jpg

Presentation

Dialog och innovation

Vi bloggar om spännande möten, workshoppar, seminarier och andra exempel som rör dialog och innovation i upphandling. Till dialog- och innovationsbloggen

Det är nu det händer!

Av: Dialog och innovation Dialog och innovation 0

Teknikutvecklingen rusar framåt i rasande fart och det finns inget som kan stoppa den, som tur är. Vi människor måste anpassa oss, inte minst när det kommer till hur vi ska köpa och implementera den nya tekniken i offentlig sektor.

Konferensen ”Offentliga Rummet” arrangeras bland annat av SKL och ger möjlighet att utbyta erfarenheter och inspireras av hur digitalisering kan bidra till en modern, samverkande och innovativ offentlig verksamhet som skapar största möjliga nytta. Vi på Upphandlingsmyndigheten deltog bland annat i seminariet ”Hur kan idéer och innovationer från start-ups komma det offentliga till nytta?"

Göran Lindsjö, rådgivare och föreläsare inom artificiell intelligens, talade på konferensen. Han menar att välfärdens utmaningar är en fråga om ledning och inte teknik. Det skulle innebära en förflyttning från teknik till förändringsledning. Vilket gör att alla Sveriges offentliga chefer i högre utsträckning hamnar i fokus.

Några frågor som dyker upp under Offentlig rummet är: Vilka processer och metoder styr arbetet och besluten? Hur samverkar vi inom våra organisationer och med andra? Hur tar vi tillvara företagens innovationsförmåga? Upphandlingsperspektivet är i dessa sammanhang viktigt för att få en utväxling och gå mot en mer digital transformation. Inköp behöver användas som ett strategiskt verktyg för att förändra inlåsningar i stuprör i organisationen, vilket i sin tur leder till att verksamheten får bättre lösningar.

Vi  på Upphandlingsmyndigheten saknade  mer av leverantörsperspektivet på Offentliga rummet. I våra dialoger under Offentliga rummet med myndigheter, kommuner och landsting/regioner var det tydligt att de allra flesta identifierade upphandling som ett verktyg för utveckling och en vilja att använda detta i större utsträckning.

Två organisationer som ständigt arbetar med att utveckla sina inköpsorganisationer är Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen. Vi träffade båda organisationerna för att få inspiration och skapa ett utbyte om hur man kan arbeta med innovation i upphandling och strategiskt inköpsarbete som verkligen leder till en förändring.

Läs mer om hur du kan använda upphandling som ett strategiskt verktyg här: tidig dialog, strategiskt inköpsarbete och innovationsupphandling.

Kommentera