Bloggbild_livsmedelsteamet.jpg

Presentation

Livsmedelsteamet
Livsmedelsteamet på Upphandlingsmyndigheten

Vi bloggar om vårt stöd inom upphandling av livsmedel, vårt regeringsuppdrag kring livsmedel och det aktiviteter vi utför för att bidra till bättre livsmedelsupphandlingar. Till livsmedelsbloggen

Dialog om risker och uppföljning i livsmedelskedjan

Av: Livsmedelsteamet Livsmedel 0

Den 13 juni samlades ett 40-tal upphandlare, måltidsansvariga, leverantörer och andra intressenter på World Trade Center i Stockholm till en branschdialog. Bakom inbjudan stod Upphandlingsmyndigheten, SKL Kommentus och Nationella kansliet för hållbar upphandling. Med tanke på ämnet – arbetsrätt och socialt ansvar i livsmedelskedjan – var det en lämplig plats. Upphandling av livsmedel är en del av en världsomfattande handel där komplexa underleverantörsled ställer stora krav på alla aktörer.

Kunskap

Dagen inleddes med att Lisa Sennström, jurist på Upphandlingsmyndigheten, gav en överblick av det stöd för arbetsrättsliga villkor utanför EU som publiceras inom kort. Därefter pratade Therese Persson från Region Gävleborg om riskerna när man handlar i länder där det förekommer barnarbete och saknas minimilöner. Therese berättade bland annat att frukt, grönt, kaffe/kakao, kött och ris är identifierade som produktgrupper med höga risker för oskäliga arbetsvillkor.

Inspiration

Tove Palm och Helen Olsson från Everfresh, en av landets ledande leverantörer av frukt och grönsaker, delade med sig av sina erfarenheter av att följa upp komplexa underleverantörsled. Louise Svensson från SKL Kommentus och Hållbarhetskollen berättade om hur offentlig sektor via Hållbarhetskollen samordnar uppföljningen av bland annat livsmedelsavtal. Både Everfresh och Hållbarhetskollen gör leverantörskontroller på plats. Då undersöker de bland annat förekomst av tvångs- och barnarbete.

Dialog

En viktig del våra branschdialoger är mötet och samtalet mellan deltagarna. Den första diskussionspunkten formulerades: ”Vilka utmaningar ser vår bransch inom socialt ansvarstagande och implementeringen av dessa villkor i offentlig upphandling?​” Den följdes upp av en diskussion om hur utmaningarna ska hanteras: ”Skriv ner potentiella första steg mot de lösningar ni ser, gärna med exempel!​”

 

Slutsatser

Innan branschdialogen avslutades fick alla grupper kort redovisa resultatet av samtalen. Om man gjorde ett ordmoln av slutsatserna skulle det bestå av ord som; dialog, kompetens, samverkan, relationer, resurser, globala standarder och partnerskap.

Risker och uppföljning i livsmedelskedjan 2018-06-13.pdf

Kommentera