Bloggbild_innovationdialog.jpg

Presentation

Dialog och innovation

Vi bloggar om spännande möten, workshoppar, seminarier och andra exempel som rör dialog och innovation i upphandling. Till dialog- och innovationsbloggen

Digitaliseringståget går – är vi med på resan?

Av: Dialog och innovation Dialog och innovation 0

Vikten av digitalisering inom den offentliga sektorn är levande i den offentliga debatten. Frågor som diskuteras handlar bland annat om hur det offentligas förvaltningskultur och arbetssätt kan förändras för att ta tillvara tekniken och möta samhällets utmaningar. Det finns flera spännande initiativ som tar tillvara den digitala kraften och det investeras på flera håll digital kompetens, AI och öppna data.

Ett av de mest intressanta initiativen är OneTeamGov. Det är en rörelse bestående av personer som vill förnya den offentliga sektorn genom att förbättra de tjänster som erbjuds till medborgarna och samtidigt förändra de arbetssätt som tillämpas. Det finns mer spännande arbete. Upphandlingsmyndigheten är exempelvis med i styrgruppen för HackforSweden och diskuterar där möjligheterna att använda innovationsupphandling för att gå från enskilda hackathons till uppskalning och samhällsnytta. Vi har de senaste veckorna också träffat olika upphandlande myndigheter såsom SMHI, Kriminalvården, Tillväxtverket, Västerås stad och Region Östergötland.

Det vi ser är att det finns ett stort intresse för digitalisering och innovationsupphandling. Vi önskar nu att det också satsas på beställarkompetens och offentlig upphandling. Det kräver ett ledarskap som är villigt att investera och prioritera inköpsfrågor. För att få genomslag behövs tid och pengar avsättas i tidiga skeden för att möjliggöra samverkan mellan IT, kärnverksamhet och inköp samt skapa partnerskap med marknaden och andra aktörer.

Tiden är nu. Släng på kolen på inköpsverksamheten så kommer digitaliseringståget att rulla och inte stå kvar på perrongen!

Kommentera