Bloggbild_innovationdialog.jpg

Presentation

Dialog och innovation

Vi bloggar om spännande möten, workshoppar, seminarier och andra exempel som rör dialog och innovation i upphandling. Till dialog- och innovationsbloggen

Erfarenhetsutbyte – hur beställarnätverk kan driva innovation och samarbete

Av: Dialog och innovation Dialog och innovation 0

Den 14 juni arrangerade Upphandlingsmyndigheten en erfarenhetsdag för dem som håller i och deltar i olika nätverk av beställare. Syftet var att ge dem möjlighet att utbyta erfarenheter om arbetssätt och upplägg.

Niklas Tideklev, strateg med inriktning på innovation på Upphandlingsmyndigheten var värd för rundabordssamtalet.
– Fokus för dagen vara att diskutera möjligheter att driva utvecklingen kring innovation och samarbeten kopplat till upphandling.

Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten, hälsade alla välkomna och initierade samtalet genom att betona att beställarnätverk har en viktig del i att vara med och driva utvecklingen kring upphandling. Närvarande var representanter från de etablerade beställarnätverken BeBo, BeLok och 4S samt representanter från SKL och Naturvårdsverket som är med och initierar nya beställarnätverk.

Under dagen berördes flera samtalsämnen som är aktuella och viktiga för beställarnätverk, bland annat:   

  • Hur man initierar och faciliterar nätverk.
  • Hur man skapar kompetens och kontinuitet.
  • Hur man kan arbeta med gemensamma arbetssätt och metoder samt genomföra skarpa upphandlingar
  • Hur den nya upphandlingslagstiftningen kan påverka beställarnätverken.

 Erfarenhetsutbytet resulterade i några gemensamma slutsatser om vad som är viktigt för att få ut tänkt effekt av beställarnätverkens samarbete.
– En aspekt är vikten av att det finns någon dedikerad organisation som kan hålla i processer samt driva och leda möten. En annan aspekt är att de som deltar i nätverken behöver ha ett tydligt mandat från sin organisation kring deras roll. Hur nätverken ska finansieras lyftes också fram som en avgörande faktor för att kunna nå framgång, berättar Niklas.

Beställarnätverk har stor potential att bidra till hållbara offentliga affärer. Det ger aktörer inom ett och samma område möjligheten att hitta nya och innovativt lösningar som kan bidra till samhällsutvecklingen.  
– Fler erfarenhetsutbyten kommer arrangeras löpande för att stärka existerande nätverk och skapa möjlighet för nya att skapas.

Läs mer om beställarnätverk och exempel på projekt inom ramen för existerande nätverk här

Kommentera