Bloggbild_innovationdialog.jpg

Presentation

Dialog och innovation

Vi bloggar om spännande möten, workshoppar, seminarier och andra exempel som rör dialog och innovation i upphandling. Till dialog- och innovationsbloggen

Funktioner och innovationer i Loka Brunn

Av: Dialog och innovation Dialog och innovation 0

Den 26 september träffade Upphandlingsmyndigheten SOI Mitt och ett 70-tal upphandlare samt upphandlingschefer för att utbyta erfarenhet och kunskap kring funktion och innovation i upphandling.

Seminarium med SOI Mitt på Loka Brunn Dagen innehöll presentationer om funktion och innovation i upphandling samt grupparbeten där deltagarna fick utbyta erfarenheter om:

  • Förberedande arbete inför en innovationsupphandling
  • Vägval kring olika metoder och förfaranden utifrån det förberedande arbetet
  • Formulera krav utifrån behovet och målen med upphandlingen
  • Utvärdera och följa upp funktion

Niklas Tideklev, ansvarig för stöd kopplat till innovation var nöjd med dagen och den engagerade dialog som deltagarna bidrog med.
– Funktion i upphandling är inte alltid helt greppbart så vi ville ge deltagarna möjlighet att utbyta erfarenhet och kunskap med varandra. Upphandlarna hade många spännande och intressanta tankar som vi hoppas att de kan ta med sig in det dagliga arbetet.

Deltagarna lyfte bland annat följande aspekter som de tar med sig tillbaka till sina respektive organisationer och uppdrag:

  • Vikten av att tänka friare utifrån de underliggande mål/målsättningar som ska uppfyllas
  • Att det är lätt att ta ett litet steg mot funktion/innovation
  • Våga utmana verksamheter/politiker med varför, funktion och innovation

Under workshopdelen användes nytt arbetsmaterial som Upphandlingsmyndigheten håller på att ta fram. Dessa är tänkt att fungera som underlag för den som leder den interna dialogen i upphandlingsprocesser.

(Klicka på bilderna nedan för att se dem i större format)

Kommentera