Bloggbild_livsmedelsteamet.jpg

Presentation

Livsmedelsteamet
Livsmedelsteamet på Upphandlingsmyndigheten

Vi bloggar om vårt stöd inom upphandling av livsmedel, vårt regeringsuppdrag kring livsmedel och det aktiviteter vi utför för att bidra till bättre livsmedelsupphandlingar. Till livsmedelsbloggen

Halvtid för branschdialoger om livsmedel med kloka tankar och goda exempel

Av: Livsmedelsteamet Livsmedel 0

Nu har vi kommit en bit på väg med våra branschdialoger. Vi är väldigt glada över att så många hittills har deltagit med kloka tankar och förslag på första steg i rätt riktning för att utveckla den offentliga affären på livsmedelsområdet. Många lärorika exempel har lyfts, nya nätverk och kontakter har knutits under dessa tillfällen, det bådar gott inför framtiden!

För er som inte har kunnat delta vill vi såklart gärna dela med oss av det som diskuterats under branschdialogerna, blir du intresserad av att veta mer? Hör gärna av dig till oss i livsmedelsteamet!

Uppföljning, klimat och dialog teman i branschdialogerna

Uppföljning och verifiering hade uppstart i Stockholm och där kom vi fram till att det behövs mer stöd för uppföljning – här får vi snart anledning att återkomma med fler aktiviteter.

Presentation från branschdialog uppföljning och verifiering i Stockholm 12 september 2017

Klimat – där det diskuterades hur upphandling av livsmedel och måltidstjänster kan bidra till att uppnå klimatmål. Vi var i Malmö och Östersund och fick med oss goda exempel på allt från klimatsmarta förkläden till livliga diskussioner kring köttkonsumtion.

Presentation från branschdialog klimat den 18 oktober 2017

Presentation från RISE branschdialog klimat den 18-19 oktober 2017 

Branschdialogerna Strategi och dialog hölls i Örebro, Eskilstuna, Kalmar och Linköping och här diskuterades bland mycket annat det viktiga rollen för eldsjälar i den offentliga affären

Presentation från branschdialog strategi och dialog i Kalmar 7 november 2017

Effektutvärdering av dialogerna

Snart startar utvärderingen av höstens branschdialoger, har du deltagit kan du förvänta dig att vi kommer att höra av oss för att fråga hur du tycker utvecklingen har gått sen sist.

Allt gott!
Livsmedelsteamet

Kommentera