Bloggbild_innovationdialog.jpg

Presentation

Dialog och innovation

Vi bloggar om spännande möten, workshoppar, seminarier och andra exempel som rör dialog och innovation i upphandling. Till dialog- och innovationsbloggen

Hej Ellen, vad hände sen?

Av: Dialog och innovation Dialog och innovation 0

Svenskt Näringsliv och Upphandlingsmyndigheten genomförde tillsammans en seminarieserie om funktionskrav förra året. Seminariet Fokusera på behoven – att ställa krav på funktion i offentlig upphandling ägde rum i Malmö, Göteborg, Umeå, Örebro och Jönköping från november 2016 till mars 2017.

Nu har det gått drygt ett år och vi vill veta vad Ellen Hausel Heldahl på Svenskt Näringsliv tagit med sig från seminarierna.

– Jag upplever att många fortfarande jobbar med omfattande ska-krav och att specificera i detalj vad som ska levereras. Det är viktigt att fundera på vad du vill ha ut av affären och vilka leverantörer du vill ha. Du måste fråga dig om det verkligen är bäst att ta den leverantör som du alltid har haft.

Det är fundamentalt att inte låsa in sig i specifikationer utan öppna upp för nya lösningar eller annorlunda lösningar, menar Ellen. Det kan man göra genom att ställa funktionskrav. Funktionskrav kan också vara medför sänkta kostnader på både kort och lång sikt. Nya tankar måste komma in i offentlig sektor. En stor del av upphandling handlar idag om att bidra till välfärdens utmaningar och hur vi klarar av samhällskontraktet.

Upphandlingsarbete i olika spår

Arbetet i offentlig verksamhet måste genomsyras av hur vi gör den optimala affären. Det arbetet måste bedrivas i flera olika spår. Man måste driva ett arbete internt och satsa på verksamhetsutveckling och kanske till och med göra förändringar i organisationen. Även om upphandlare tycker att det är viktigt att öppna upp för nya lösningar och utveckla den offentliga affären är det viktigt att nå dem som har makten att ändra strukturen internt och nå alla chefer, även de som inte arbetar med upphandling. Det kräver en maktförskjutning inom upphandlande organisationer.

– Att arbeta med funktionskrav kan även vara jobbigt för leverantörerna, framhåller Ellen Hausel Heldahl. De blir tvungna att vara kreativa. Även företagen måste såklart utmanas och förstår att offentlig sektor vill använda deras potential.

Arbetet med funktionskrav utvecklas

Det händer ändå en hel del när det gäller funktionskrav och det bedrivs ett utvecklingsarbete. Det finns branscher och organisationer som har tagit fram funktionskrav som kan användas i upphandlingar. Ett exempel på det är de branschgemensamma funktionskraven för upphandling av busstrafik. Andra exempel är Sveriges Kommuner och Landsting som har tagit fram exempel på funktionskrav för avfallshantering och trygghetsskapande teknik.

– Tyvärr ställer vissa trafikhuvudmän ändå specifikationskrav, trots att man tagit fram en gemensam standard med fokus på funktion, vilket är olyckligt, menar Ellen Hausel Heldahl. Det finns en mängd olika områden där det är möjligt att ta fram branschgemensamma funktionskrav. Ett område som vore intressant och skulle kunna leda till en stor utveckling är att ta fram funktionskrav för SFI-utbildningar.

– Utvecklingen går framåt och vi måste anpassa oss till den. Det vi köper idag kan vi inte köpa i morgon, avslutar Ellen Hausel Heldahl.

Läs mer om Fokusera på behoven – att ställa krav på funktion i offentlig upphandling. Här kan du även se filmen Verksamhetsutveckla genom bättre inköp, som Svenskt Näringsliv och Upphandlingsmyndigheten tagit fram.

Kommentera