Bloggbild_innovationdialog.jpg

Presentation

Dialog och innovation

Vi bloggar om spännande möten, workshoppar, seminarier och andra exempel som rör dialog och innovation i upphandling. Till dialog- och innovationsbloggen

Metoder för att tänka efter före

Av: Dialog och innovation Dialog och innovation 0

Den 14 september möttes ett 50-tal personer för att fördjupa sig i innovation, upphandling och verksamhetsutveckling.

Bild på seminariedeltagareKarolinska Universitetssjukhuset och EY har dokumenterat sitt arbete med innovationsupphandling i en serie metodböcker. Fokuspunkten för detta seminarium var den senaste i serien: Innovationsupphandling En förstudie – så går det till. Seminariets moderator, Jenny Engström, inledde dagen med citatet ”Varför har vi alltid tid att göra om det, men aldrig tid att göra rätt från början?”. Den kritiska punkten för att lyckas med en innovationsupphandling är att lägga tid på förberedelsearbetet och dagen handlade just om förstudiearbetet inför en innovationsupphandling.

Seminariepunkterna presenterade olika infallsvinklar på hur man kan jobba med innovation kopplat till upphandling. För dig som inte var på plats finns alla föredrag tillgängliga som video samt att du kan ladda ner vissa av presentationerna som PDF.   

Del 1: Vad har innovationsupphandling med ett sjukhus att göra.
Presenterades av: Lars Carlsson, Programägare till MT/IKT-försörjningen, Verksamhetschef Medicinsk Teknik Karolinska Universitetssjukhuset, Thomas Wedegren, Avdelningschef Juridik och upphandling, Stockholms läns landsting och Frieder Braunschweig, MD PhD FESC, Professor i Kardiologi, Patientområdeschef Arytmi, Tema Hjärta och Kärl.
Se inspelning från presentationen "Vad har innovationsupphandling med ett sjukhus att göra"

Del 2: Det politiska uppdragets betydelse för satsning på innovationer.
Presenterades av: Daniel Forslund, Innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting.
Se inspelning av presentationen "Det politiska uppdragets betydelse för satsning på innovationer"

Del 3: Metoder för att tänka efter före – erfarenheter och metodboken
Presenterades av: Lars Carlsson, Programägare till MT/IKT-försörjningen, Verksamhetschef Medicinsk Teknik Karolinska Universitetssjukhuset och Linda Andersson, Partner, Ansvarig för Capital & Infrastructure, Advisory Nordics, EY.
Se inspelning från presentationen "Metoder för att tänka efter före – erfarenheter och metodboken"

Del 4: Vad är innovation och vad är innovationsupphandling?
Presenterades av: Nina Widmark, handläggare innovationsledning, Vinnova och Nicklas Tideklev, strateg med ansvar för innovation, Upphandlingsmyndigheten.
Se inspelning från presentationen "Vad är innovation och vad är innovationsupphandling"

Del 5: Lärdomar från innovationsupphandling och vilket stöd finns?
Presenterades av: Johan Permert, Professor och överläkare, initiativtagare till Innovationsupphandling på Karolinska Universitetssjukuset
Se inspelning från presentationen "Lärdomar från innovationsupphandling och vilket stöd finns"

Dagen innehöll även grupparbeten där metoder som Karolinska Universitetssjukhuset och EY har utvecklat, för att tänka efter före, testades på ett fiktivt case. Verktyg för att arbeta med behov, marknadsdialog och upphandlingsstrategi stod i fokus för gruppernas diskussioner.

Metodboken är delfinansierad av Vinnova och Upphandlingsmyndigheten har varit delaktig i arbetet.

Kommentera