Bloggbild_livsmedelsteamet.jpg

Presentation

Livsmedelsteamet
Livsmedelsteamet på Upphandlingsmyndigheten

Vi bloggar om vårt stöd inom upphandling av livsmedel, vårt regeringsuppdrag kring livsmedel och det aktiviteter vi utför för att bidra till bättre livsmedelsupphandlingar. Till livsmedelsbloggen

Nu finns kriterier för arbetsrättsliga villkor och hållbara leveranskedjor

Av: Livsmedelsteamet Livsmedel 0

Sedan 2017 är upphandlande myndigheter och enheter i vissa fall skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor om det är behövligt. De hållbarhetskriterier för arbetsrättsliga villkor som nu finns på vår webbplats är generiska och formulerade på samma sätt för alla upphandlingsområden.

Nu finns hållbarhetskriterier för arbetsrättsliga villkor i kriteriebiblioteket. De finns i en separat produktgrupp för arbetsrättsliga villkor för att tydliggöra att dessa kriterier inte ska ställas på artikel-/positionsnivå utan som särskilda kontraktsvillkor i avtalet. Det innebär att kriterierna inte heller kommer att finnas i mallen för leverantörsförsäkran. Kriterierna är generiska och formulerade på samma sätt för alla upphandlingsområden, inklusive livsmedel.

Sedan 2017 är upphandlande myndigheter och enheter i vissa fall skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor om det är behövligt. Att det är behövligt innebär att det finns en risk för oskäliga arbetsvillkor vid utförandet av kontraktet. Se gärna vårt stöd för behövlighetsbedömning.

Kriterierna för arbetsrättsliga villkor

Det finns arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal och enligt ILO:s kärnkonventioner. Om arbetet utförs i Sverige ska villkor om lön, semester och arbetstid fastställas enligt ett centralt kollektivavtal. Om arbetet utförs i länder där svensk rätt inte är tillämplig ska villkor fastställas enligt ILO:s kärnkonventioner.

Hållbara leveranskedjor

Villkoren på avancerad nivå om hållbara leveranskedjor bygger på Global Compacts tio principer. Villkoren har delats in i huvudområdena mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, miljöskydd och anti-korruption. De utgör tillsammans hållbara leveranskedjor.

Ersätter rutiner för socialt ansvarstagande

För livsmedelskriterierna innebär detta att krav ID 10881 Rutiner för socialt ansvarstagande arkiveras. De mallar, vägledningar och svarsformulär som varit kopplade till kriteriet avvecklas. Vid behov av information kring detta kan ni höra av er till oss.

Webbsänt seminarium den 6 november

Den 6 november hålls ett frukostseminarium om arbetsrättsliga villkor enligt ILOs kärnkonventioner och hållbara leveranskedjor på World Trade Center i Stockholm. Seminariet kommer att webbsändas på Upphandlingsmyndighetens webbplats. Du behöver inte anmäla dig för att ta del av webbsändningen.

Allt gott,

Livsmedelsteamet

Kommentera