Bloggbild_innovationdialog.jpg

Presentation

Dialog och innovation

Vi bloggar om spännande möten, workshoppar, seminarier och andra exempel som rör dialog och innovation i upphandling. Till dialog- och innovationsbloggen

Nu har offentliga aktörer slutat prata och börjat göra

Av: Dialog och innovation Dialog och innovation 2

De tre senaste veckorna har vi rest runt och träffat kommuner, regioner, statliga myndigheter och innovativa företag. Vi har bland annat träffat Kungsbacka kommun och diskuterar deras resa mot ett mer strategiskt förhållningssätt till offentliga inköp som ska genomsyra hela kommunens arbete. Vi har också deltagit på ett seminarium om datadriven innovation i Tillväxverkets regi. Det var med fokus på den offentliga upphandlingen som en möjliggörare för en digital transformation.

Dessutom har vi haft dialoger med flera statliga myndigheter hur innovationsupphandling kan vara ett kraftfullt verktyg för att utveckla ännu bättre tjänster som skapar värde för medborgarna. Vi har också träffat flera företag och gett rekommendationer om vad de ska tänka på för att kunna delta i innovationsupphandlingsprocesser.

Det finns flera aspekter som alltid återkommer i dessa dialoger. Den vanligaste handlar om brist på tid och resurser. En av lösningarna på denna utmaning kan vara att tydliggöra ansvar, roller och mandat för inköpsprocesserna mellan verksamheten och upphandlingsenheten. Andra lösningar kan vara att öka kunskap och kompetens om offentlig upphandling hos verksamheter med högst behov. Dessutom kan en lösning vara att prioritera de upphandlingar där organisationer kan och bör satsa mer resurser.

Men från företagens synvinkel anser man dock att utvecklingen ofta går för långsamt och att resultaten blir därefter.

En aspekt som därför är väldigt glädjande är att offentliga aktörer har slutat prata om att föra dialog och nu verkligen för dialog. Dessutom försöker de hitta ökade möjligheter för samverkan och nu vågar testa nya arbetssätt och processer i partnerskap med företag. Det finns flera metoder och förfaranden för detta och vi bidrar mer än gärna till en sådan utveckling. Håll därför utkik under hösten och våren för olika typer av stödmaterial. Kontakta också gärna oss om ni har idéer, tankar och funderingar kring hur vi alla tillsammans kan fortsätta denna spännande utvecklingsresa.

Nu slutar vi prata om det och fortsätter att göra!

Upphandlingsmyndighetens stöd om dialog och innovationsupphandling

Tillväxtverkets arbete med datadriven innovation

Kommentarer

Av: Marco Marchant : : Permanent link

Hej Vi gör ett skolarbete via IHM och försöker analysera marknaden för Immaterialrätt. skulle vi kunna få ut handlingar gällande upphandling om gällande detta område?

Av: Redaktionen : : Permanent link

Upphandlingsmyndigheten arkiverar endast sina egna upphandlingar. Gällande din fråga behöver vi lite mer information vilka handlingar du konkret begär ut. Maila gärna din begäran till registrator@uhmynd.se.

Kommentera