Bloggbild_livsmedelsteamet.jpg

Presentation

Livsmedelsteamet
Livsmedelsteamet på Upphandlingsmyndigheten

Vi bloggar om vårt stöd inom upphandling av livsmedel, vårt regeringsuppdrag kring livsmedel och det aktiviteter vi utför för att bidra till bättre livsmedelsupphandlingar. Till livsmedelsbloggen

Nu vill vi höra vad ni tycker om hållbarhetskriterierna för nötkött och griskött samt kravpaketet ”En livsmedelsstrategi för Sverige”

Av: Livsmedelsteamet Livsmedel 2

Under året har vi jobbat med referensgrupper för nötkött och griskött för att revidera kriterierna. Vi har också jobbat med att ta fram ett förslag på paket där vi har samlat de kriterier som även återfinns i svensk djurskyddslag, riktlinjer från jordbruksverket eller branschöverenskommelser inom Sverige. Vi vill gärna veta vad ni tycker om detta, lämna synpunkter fram till 15 november.

En livsmedelsstrategi för Sverige anger att: Den offentliga upphandlingen av livsmedel och måltidstjänster bör användas för att bättre styra mot och motsvara samhällets ambitioner och lagar inom djurskydd och miljö.

Vi har tagit fram ett förslag på kravpaket med ett begränsat antal hållbarhetskriterier för de kommuner, regioner och statliga myndigheter som vill arbeta mot detta. Kriterierna i kravpaketen omfattar djurskyddsaspekter och/eller miljöaspekter som återfinns i svensk lagstiftning och/eller riktlinjer eller ingår i frivilliga branschöverenskommelser i Sverige.

Upphandlingsmyndigheten har inte kontrollerat huruvida dessa aspekter återfinns i andra länders lagstiftning och/eller frivilliga branschöverenskommelser och utesluter inte att produkter producerade i andra länder än Sverige kan uppfylla kraven.

Löpande utveckling

Utveckling av kravpaketen sker löpande och är bara paketering av befintliga kriterier. Det innebär att kriterier kan tillkomma eller tas bort ur ett paket utan att deras innebörd förändras. Exempel på kriterier som sannolikt tillkommer i ett kravpaket är “slaktmetod” och “transport av djur till slakt”. Det blir när de gemensamma animaliekriterierna revideras 2020.

Observera att kravpaketen inte innebär att det kan garanteras marknadstillgång som motsvarar alla kriterier i kravpaketet. Det innebär inte heller att alla kriterier i ett kravpaket bör ställas. En marknadsanalys måste fortfarande säkerställa att det finns sortimentstillgång på önskat sortiment för enskilda produkter och kriterier.

Kravpaket nötkött

 

 

Kravpaket griskött

Kravrubrik

KravID (ej publicerade)

Kravrubrik

KravID (ej publicerade)

Betesdrift och utevistelse – nötkött

10435:2

Lösgående grisar

10437:1

Grovfoder till kalvar - nötkött

11385

Förbud mot svanskupering – griskött

10440:2

 

 

Tuggbart och manipulerbart strömedel – griskött

10439:1

Operativa ingrepp - nötkött

10916:4

Operativa ingrepp – griskött

11396

Ansvarsfull antibiotikaanvändning - nötkött

11384

Ansvarsfull antibiotikaanvändning – griskött

11398

Foder utan GMO-inblandning

10422:2

Foder utan GMO-inblandning

10422:2

Kriterier för ekologisk vara

För livsmedelsstrategins mål om ekologiska livsmedel finns givetvis kriterier för ekologisk vara på basnivå och avancerad nivå för nötkött och griskött. Motsvarande kriterier för ekologisk vara finns även inom andra produktgrupper.  

Vi vill ha dina synpunkter

Vad tycker du om detta? Lämna dina synpunkter i svarsblanketten under övriga synpunkter.

Allt gott!

Livsmedelsteamet via Helena

Kommentarer

Av: Anna Samuelsson, Sveriges Nötköttsproducenter : : Permanent link

Bra grepp med att ta fram förslag på kravpaket med syfte att underlätta för dem som vill arbeta mot att upphandling som motsvarar samhällets ambitioner och lagar inom djurskydd och miljö. Några frågetecken dock kring hur det är tänkt att de här paketen ska användas - är det mer som en lista (som då kontinuerligt kan komma att förändras) på exempel på kriterier som är lämpliga att välja valfritt antal ur eller är det tänkt att man kan/ska använda hela paketet. Lite oklart formulerat så det vore bra med lite förtydligande kring just hur man på bästa sätt kan använda paketen.

Av: Helena Robling, Upphandlingsmyndigheten : : Permanent link

Hej Anna och tack för din feedback. Vi har identifierat vilka kriterier som återfinns i svensk lagstiftning/föreskrifter på området och/eller branschöverenskommelser inom Sverige och samlat dem i paketen. Du beskriver bra att det är tänkt som en lista med exempel på kriterier att välja ifrån, om ambitionen är att ställa krav som motsvarar samhällets ambitioner och lagar inom djurskydd och miljö. Det är inte tänkt att samtliga kriterier i paketen ska ställas på samtliga produkter inom produktområdet, för alltid behöver en marknadsanalys säkerställa att det finns produkter på marknaden som passar det behov av sortiment som den upphandlande myndigheten har, vilket kan skilja sig mycket åt från fall till fall. Finns produkter som uppfyller alla kriterier i ett paket och samtidigt uppfyller de andra behov som finns i organisationen är upphandlande myndigheter givetvis fria att använda alla kriterier i paketet, men det finns inga garantier för att så är fallet och därför rekommenderar vi att man väljer kriterier, även inom paketet, baserat på behov, resurser och uppföljningsförmåga. Jag hoppas det blev tydligare nu! Vänliga hälsningar, Helena

Kommentera