Bloggbild_innovationdialog.jpg

Presentation

Dialog och innovation

Vi bloggar om spännande möten, workshoppar, seminarier och andra exempel som rör dialog och innovation i upphandling. Till dialog- och innovationsbloggen

Spaning och inspiration om samarbetsformer

Av: Dialog och innovation Dialog och innovation, Vård och omsorg 0

Med uttrycket ”Ensam är stark –tillsammans är vi oslagbara” lyftes i ett föredrag om ”Beställargrupp välfärdsteknologi” den oerhörda styrka det innebär att samlas runt stora utmaningar. Föredraget hölls på Vitalis – Nordens ledande e-hälsomöte.

Sverige består av 290 kommuner, och de står alla inför samma stora samhällsutmaningar när det gäller den framtida välfärden. För att möta detta har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skapat ett beställarnätverk för välfärdsteknologi. De har i uppdrag att lägga grunden för goda inköp av välfärdsteknik och andra digitala lösningar inom vård-och omsorgssektorn.

I föredraget berättade verksamhetsutvecklarna Ann-Charlott Klarén, Skaraborgs kommunförbund, Anna-Maria Andersson, Skellefteå kommun och Ulrika Stefansson, Västerås stad, om den vägledning som beställarnätverket har tagit fram. Vägledningen ska vara ett stöd vid upphandling av trygghetsskapande teknik, och för hur erfarenheter kan delas mellan kommuner. Men också hur marknadens leverantörer involveras. Bland innehållet i stödet kan nämnas:

  • Vinster med att agera lika – marknaden uppskattar enhetliga krav
  • Att det är svårt att göra själv – tillsammans kan man bygga kunskap
  • Att det är resurskrävande –bra att kunna dela på bördan

Läs SKL's vägledning

Under rubriken ”Morgondagens välfärdsteknik –  hur upphandlar vi den?” pratade Johanna Enberg och Maria Öhman, båda strateger på Upphandlingsmyndigheten, om myndighetens roll i att stötta både leverantörer och upphandlande myndigheter när det gäller att tänka nytt. Dialog är ett begrepp som troget håller sig kvar i upphandlingssammanhang och kommunikation leder oss framåt. När det gäller att tänka nytt är det främst i dialogens innehåll och i formerna för dialog som vi hittar utvecklingspotentialen. Låt dig inte hindras utan inspireras av våra exempel på tidig dialog, i korta filmer på områden som, livsmedel, trafik, sjukvård och tjänster. 

Läs exempel inom tidig idalog

Har du ett bra exempel du vill dela med dig av, hör av dig till oss! (dialog@uhmynd@se)

Tillsammans blir vi oslagbara!

Kommentera