Bloggbild_innovationdialog.jpg

Presentation

Dialog och innovation

Vi bloggar om spännande möten, workshoppar, seminarier och andra exempel som rör dialog och innovation i upphandling. Till dialog- och innovationsbloggen

Hur kan vi stärka behovsarbetet i upphandlingar?

Av: Dialog och innovation Dialog och innovation 0

Att lägga tid och resurser på att göra ett bra behovsarbete kan ha många positiva effekter på de senare stegen i inköpsprocessen. Men hur gör man för att säkerställa att man täcker alla de aspekter som är viktiga att få med? För att fånga och samla in erfarenhet och kunskap från olika perspektiv bjöd Upphandlingsmyndigheten in olika aktörer till en Think Tank för att bolla idéer för framtiden.

Think tank på ämnet behovsarbeteInför think tanken hade deltagarna fått ta ställning till utmaningar och framgångsfaktorer kopplat till behovsarbete. Deltagarna presenterade sina erfarenheter och gruppen arbetade sedan tillsammans igenom de faktorer som kommit fram för att säkerställa att dessa kan konkretiseras och aggregeras till ett stöd som fler kan använda sig av. Några framgångsfaktorer som kom fram var att tydliggöra kopplingen mellan behov och strategiska mål, prioritera de olika behoven och testa resultatet med såväl användare som leverantörer.

För att ett framtida stöd ska vara verklighetsförankrat och effektivt så är det viktigt att belysa de utmaningar som finns kopplat till behovsarbete. Några vanliga utmaningar och hinder som belystes under dagen var brist på styrning, riktlinjer och tydliga beslutsvägar inom organisationen. Ett annat hinder var brist på tid och kompetens, samt att behov ofta kartläggs av ”fel” personer.

 Avslutningsvis fick alla deltagare dela med sig av ett konkret råd till de som jobbar med behovsarbete i offentliga organisationer.

  • Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!
  • Att tänka igenom behov kan kosta tid och pengar – men att inte göra det kostar nästan säkert mer.
  • Arbeta korsfunktionellt, beställ på behov och effekt. Avsluta när effekten är uppnådd.
  • Våga se olika perspektiv; kund, medborgare, verksamhet, politisk vision, företagare och bransch.
  • Ha roligt på jobbet – arbeta med behov

 Niklas Tideklev påpekar att Upphandlingsmyndigheten kommer att ha stor glädje av all input och erfarenhet som alla deltagare bidrog med. Nästa steg är att analysera vilket typ av stödmaterial som bäst svarar mot de behov som finns kring att stärka behovsarbetet hos offentliga verksamheter.

Deltagare i Think tanken var:
Tomas Andersson, Grandezza Konsult
Björn Bergström och Johan Stern, Ramberg advokater
Nina Widmark, Vinnova
Mia Kolmodin, DandyPeople och agilakontrakt.se
Erik Ronne och Lena Hägglof, RISE (Research Institutes of Sweden)
Karin Peedu, SKL 

Har du tankar och idéer kring behovsarbete och hur man kan arbeta aktivt med detta? Hör gärna av dig till oss på dialog@uhmynd.se eller lämna en kommentar här nedan!

Kommentera