Bloggbild_innovationdialog.jpg

Presentation

Dialog och innovation

Vi bloggar om spännande möten, workshoppar, seminarier och andra exempel som rör dialog och innovation i upphandling. Till dialog- och innovationsbloggen

Tips för en lyckad innovationsupphandling

Av: Dialog och innovation Dialog och innovation 0

Utgå från ett behov inte en lösning, för dialog, ha ett gott ledarskap, tillräckligt med resurser och lära av varandra. Det är några av tipsen från Region Skånes seminarium om innovationsupphandling som strategiskt verktyg. Bland talarna fanns representanter från både anbudsgivare och upphandlande myndigheter och enheter.

En innovationsupphandling öppnar upp möjligheterna för nya entreprenörer och nya lösningar. Louise Strand, inköpsdirektör på Region Skåne, berättade om hur de arbetar systematiskt för att skapa innovationsupphandlingar, med mål, strategi och genom att försöka leva det varje dag. Det finns ett fokus på ledarskap och att efterfråga och stimulera det aktuella området, men också att ta ansvar när det går fel. Att ha koll på juridiken med fokus på affären är en viktig del för att främja innovationsupphandling enligt dem.

Medarbetare, marknadsanalys och dialog

Det handlar även om att ha medarbetare som vill och kan. I region Skåne har man skapat en färdighetsprofil med alla medarbetare. I denna ingår bland annat kompetenser inom analys, strategi och förhandling. Kommunikation och attityd är en annan viktig del. Men även att vara proaktiv, förändringsbenägen och att bidra till kollegors utveckling. Avgörande för att arbetet ska bli bra är att man i ledarskapet känner tillit och trygghet i medarbetarnas kompetens.

Region Skåne arbetar även mycket med att föra dialog: före, under och efter processen. Genom att marknadsföra upphandlingar möjliggörs en förbättrad konkurrens och bättre upphandlingsprocess. De har bland annat ett Råd för strategisk upphandling för att få input i hur de kan bli bättre.

De brukar också tala om en tvättmaskin där de lägger in underlaget för upphandlingen. Ut kommer något stimulerande och innovativt där kraven och språket är tvättat och förbättrat för att få en god dialog och bra anbud. En av de viktigaste delarna är dessutom att genomföra en marknadsanalys över vilka entreprenörer och lösningar som finns samt som planeras att utvecklas.

Bland talarna fanns även bland annat Darja Isaksson, strateg och konceptutvecklare inom digital transformation och Niklas Tideklev, strateg med ansvar för innovation på Upphandlingsmyndigheten.

Gemensamt för talarna kan nämnas ett par exempel som de menar är förutsättningar för en lyckad innovationsupphandling:

  • För en god och tidig dialog.
  • För ett bra och tillitsfullt ledarskap.
  • Våga göra nya saker.
  • Utgå från ett behov snarare än en färdig lösning.
  • Titta på hur andra har gjort och lära av varandra.
  • Försäkra dig om att både interna och externa resurser finns och involveras i upphandlingen, både före, under och efter.

Vi på Upphandlingsmyndigheten arbetar för att ge stöd i innovationsupphandling och vid tidig dialog. På vår webbplats finns en rad olika typer av stödmaterial som beskriver metoder, tips och råd samt delar goda exempel. Har du tankar och idéer om hur man kan arbeta aktivt med detta? Hör gärna av dig till oss på dialog@uhmynd.se eller lämna en kommentar här nedan!

Kommentera