Bloggbild_innovationdialog.jpg

Presentation

Dialog och innovation

Vi bloggar om spännande möten, workshoppar, seminarier och andra exempel som rör dialog och innovation i upphandling. Till dialog- och innovationsbloggen

Våga mer och nå längre – upphandling, innovation och verksamhetsutveckling

Av: Dialog och innovation Dialog och innovation, Vård och omsorg 0

För att möta framtidens samhällsutmaningar behöver offentliga organisationer hitta nya innovativa lösningar för att utveckla sin verksamhet. I detta arbete är upphandling ett viktigt verktyg som kan bidra till och ske i interaktion med verksamhetsutveckling. Men det kan vara svårt att veta hur man som organisation kan komma igång med nya innovativa lösningar.

Våga mer och nå längre konferensdeltagare För att sprida goda exempel och kunskap om möjliga metoder som kan inspirera fler att våga mer för att nå längre anordnade Upphandlingsmyndigheten och Vinnova en konferens på temat.

Åtta talare var inbjudna för att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet utifrån olika aspekter av arbete med innovation och upphandling. Presentationerna täckte ett brett spektrum med allt ifrån konkreta metodverktyg i form av innovationsguiden till framgångsberättelser från bland annan Region Norrbotten.

Niklas Tideklev, strateg med inriktning innovation på Upphandlingsmyndigheten, sammanfattar de lärdomar som dagen gav.
– Under dagen fick vi inspireras av flera exempel på organisationer som har arbetat med innovationsupphandling. En viktig lärdom var att detta kan göras inom många olika branscher och områden samt att upphandlingarna kan syfta till att tillgodose stora och breda utmaningar likväl som mindre och konkreta behov. Ett annat perspektiv som lyftes fram var möjligheterna att arbeta med innovationsupphandling på flera olika sätt och med flera olika metoder. Oavsett vilken metod som används, så framgick det med tydlighet att innovationsupphandling i allra högsta grad bidrar till verksamhetens utveckling samtidigt som innovationer kan främjas.

För dig som inte var på plats har vi inspelningar av talarnas presentationer samt delar av deras presentationsunderlag. Nedan hittar du en översikt över konferensens programpunkter med länkar till materialet. Alla inspelningar hittar du samlade i en spellista på vår youtube-kanal.

Tips: Prenumerera gärna på vår youtube-kanal så får du automatiska uppdateringar när vi publicerar nytt material.

FRAMTIDEN
Den digitala revolutionen
Bo Dahlbom, Professor, IT-universitetet i Göteborg.
Vi kan se fram emot en värld med självstyrande bilar, robotar i äldrevården, automatiserad administration, digitala assistenter och allt intelligentare verktyg. Men hur fort går förändringen och hur omfattande blir den?
Se videoinspelning av presentationen 

SMARTA STÄDER
Digital Demo
Gunnar Björkman, Innovationsdirektör Stockholms Stad.
Digital Demo Stockholm är ett samarbete som ska förbättra och underlätta för invånarna i Stockholmsre­gionen med hjälp av digitala lösningar.
Se videoinspelning av presentationen 

METODVERKTYG
Innovationsguiden
Ulrika Lundin, Innovationscoach, Sveriges kommuner och landsting, SKL.
För att möta framtidens utmaningar behövs nya sätt att tänka och en djupare förståelse för vad som skapar värde för våra invånare.
Se videoinspelning av presentationen 

NÄSTA GENERATIONS RESOR OCH TRANSPORTER
ElectriCity Göteborg
Urban Wass, Senior Vice President Research & Innovation Policy, Volvo Group.
I Göteborg pågår just nu ElectriCity – ett spännande samarbete där industri, forskning och samhälle utvecklar och testar lösningar för morgondagens hållbara kollektivtrafik.
Se videoinspelning av presentationen 

INNOVATIONSPARTNERSKAP
Utblick Norge
Johan Englund, Seniorrådgiver, Direktoratet for forvaltning og IKT.
Lärdomar från innovation i upphandling från andra sidan gränsen.
Se videoinspelning av presentationen 

ARBETSMODELLER
Innovation i små och medelstora kommuner
Mattias Johansson, Kansli- och upphandlingschef, Ystads kommun och Henrik Lundblad, Näringslivsstrateg, Skurups kommun.
Lärdomar från arbetet med att ta fram en modell för hur man kan implementera innovationsupphandling i det löpande inköpsarbetet.
Se videoinspelning av presentationen 

LIFE SCIENCE
Framtidens vård på distans
Agneta Granström, Regionråd, Region Norrbotten.
Region Norrbotten arbetar med ökad digitalisering för att kunna erbjuda vård i Europas största gles­bygdsområde.
Se videoinspelning av presentationen 

FÖRKOMMERSIELL UPPHANDLING
IMAILE
Elinor Wallin, projektledare IMAILE, Halmstads kommun och Gabrielle Eriksson, Contract Manager IMAILE, Halm­stads kommun.
Genom EU-projektet IMAILE skapas det möjligheter för företag att komma med lösningar för ökat individ­baserat och digitaliserat lärande.
Se videoinspelning av presentationen 

Kommentera