Startsida

Kan privata företag sälja anbudshandlingar?

Publicerad 22 december 2017

jag har noterat att Visma Opic säljer andra anbudsgivares handlingar. Är det förenligt med LOU?

Anders Pettersson

Publicerad 22 december 2017

Hej Anders,

Företaget som står bakom tjänsten Visma Opic är det privata företaget Visma Commerce AB. Detta företag omfattas inte av offentlighetsprincipen. Det finns inga rättsliga hinder för ett privat företag att begära ut en allmän handling från en myndighet och sälja denna till andra.

Det kan dock noteras att alla har rätt att vända sig till en myndighet som omfattas av offentlighetsprincipen och begära ut en allmän handling. Om någon begär att få ta del av en allmän handling och det inte finns stöd att sekretessbelägga uppgifterna ska handlingen lämnas ut genast eller så snart det är möjligt. Utlämnandet sker vanligen utan avgift. Att ett företag säljer handlingar som allmänheten kan få tillgång till kostnadsfritt på annat håll är inte en upphandlingsrättslig fråga.

Om Visma Commerce AB:s upplägg är förenligt med annan lagstiftning kan inte Upphandlingsmyndigheten uttala sig om.

Uppdaterad: den 30 december 2019

Med vänlig hälsning,

Gustav

22 december 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.