Start

Måste en ansökan om överprövning vara underskriven av en firmatecknare?

Publicerad 08 april 2018
Måste en ansökan om överprövning till förvaltningsrätten vara underskriven av firmatecknaren ? eller räcker det med att dom yttranden som kommer efter ansökan är underskriven av firmatecknaren.

Mats

Publicerad 08 april 2018

Hej Mats,

Nej, en ansökan om överprövning behöver inte vara undertecknad överhuvudtaget. Vilka uppgifter en ansökan ska innehålla framgår av 3–4 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) (FPL).

Kravet på att en ansökningshandling ska vara undertecknad togs bort den 1 juli 2013. Sådana handlingar ska dock bekräftas av avsändaren om domstolen anser att det behövs. Om det råder oklarheter kan alltså domstolen begära en bekräftelse. Är det exempelvis ett aktiebolag som ansöker är det dess firmatecknare som företräder bolaget och tecknar dess firma.

Ett ombud behöver endast styrka sin behörighet om rätten anser att det behövs.

Källhänvisningar
  • SFS 2013:86, jfr prop. 2012/13:45 s. 97–99 - kravet på att en ansökningshandling ska vara undertecknad togs bort den 1 juli 2013
  • 44 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) (FPL) - ansökningshandlingar ska dock bekräftas av avsändaren om domstolen anser att det behövs
  • 49 § FPL - ett ombud behöver endast styrka sin behörighet om rätten anser att det behövs.

Med vänlig hälsning,

Gustav

11 april 2018 (Uppdaterat 22 april 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.