Start

Vem ska stå för tullavgiften när vi upphandlar utrustning från USA?

Publicerad 24 januari 2019
Produkten som vi ska upphandla finns bara i USA, min fråga är vad gäller vid importen vem står för tullavgiften? Vad bör man tänka på gällande leveransfrågan?

Vi brukar ju använda oss av DDP Incoterms 2010 vad kan vi skriva i ffu så att det blir tydligt för leverantören vilka avgifter som gäller?

Helena

Publicerad 24 januari 2019

Hej Helena,

Frågor om vem som ska stå för tullavgiften vid import från USA hänvisar vi i första hand till Tullverket.

Frågor om leveransvillkor är i huvudsak en avtalsrättslig fråga utan direkt koppling till upphandling. Vi tillhandahåller därför inte stöd i sådana frågor.

Villkor för fullgörande av kontrakt i en upphandling ska ha anknytning till det som ska upphandlas, det vill säga det ska vara kopplade till kontraktsföremålet och villkoren ska vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna. En princip som kan vara särskilt intressant att titta närmre på i det beskrivna fallet är proportionalitetsprincipen som innebär att kraven och villkoren i upphandlingen ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas. Under förutsättning att detta är uppfyllt går det bra att ha med ett visst leveransvillkor i en upphandling.

För att avgöra om det exempelvis går att använda DDP Incoterms 2010 som leveransvillkor i en viss upphandling behöver det göras en bedömning i det enskilda fallet. Eftersom vi inte gör bedömningar i enskilda fall kan vi inte svara på frågan om vad ni kan skriva i upphandlingsdokumenten för att säkerställa att upphandlingsdokumenten tydligt anger vilka villkor som gäller.
För individuell rådgivning rekommenderar vi att ni kontaktar en jurist på den privata marknaden eller i den egna organisationen.

Läs merMed vänlig hälsning,

Rasmus

Upphandlingsjurist

25 januari 2019 (Uppdaterat 31 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.