Start

Arbetsrättsliga villkor, vilket kollektivavtal gäller vid upphandling av svets- och rörarbeten?

Publicerad 28 november 2019
Hej

Håller på med en LUF upphandling där vi ska ha med arbetsrättsliga villkor. Frågan är vilket kollektivavtal som vi ska referera till gällande miniminivå för lön, semester och arbetstid. Några entreprenörer kör hängavtal VVS till byggnads, ok? Sedan någon annan som kör ENERGI, dock finns där inga minimigränser på lön (enl uppgift).

Upphandlingen avser ramavtal gällande svets- och rörarbeten inom ledningsarbeten.

Med vänlig hälsning Magnus

magnus von feilitzen

Publicerad 28 november 2019

Hej Magnus,

Vi har inte arbetat med att fastställa villkor för svets- och rörarbeten inom ledningsarbeten och kan inte uttala oss om vilket centralt kollektivavtal som är relevant att fastställa villkoren från.

På vår webbplats finns information om vad upphandlande myndigheter och enheter behöver tänka på när de fastställer arbetsrättsliga villkor och hur man identifierar vilket kollektivavtal som kan vara relevant. Där finns även en länk till Medlingsinstitutet som har information om alla kollektivavtal i Sverige.

När ni fastställer villkoren är det viktigt att ni följer de grundläggande upphandlingsprinciperna och därmed skapar tydliga villkor mellan er och leverantören.

I vissa branscher förekommer det flera centrala kollektivavtal och upphandlande myndighet och enhet behöver avgöra vilket kollektivavtal de anser vara mest relevant att fastställa villkoren från. Detta kan ske i diskussion med de arbetsmarknadsparter som har tagit fram kollektivavtalen. Men oavsett vilket kollektivavtal villkoren baseras på kan en leverantör som är bunden och tillämpar ett annat centralt kollektivavtal i samma bransch ändå anses uppfylla villkoren. Läs mer om hur en leverantör kan uppfylla villkoren på vår webbplats.

Se även vårt stöd för hur man applicerar bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor i ett strategiskt inköpsarbete. Här finns mera tips om vad upphandlande organisationer kan tänka på när de fastställer villkoren eller på vilket sätt leverantörer kan uppfylla villkoren.

Med vänlig hälsning

Lena

29 november 2019 (Uppdaterat 21 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.