Reserverad upphandling

Regeringen föreslår i propositionen att en upphandlande myndighet eller enhet ska ha möjlighet att reservera deltagandet i upphandlingsförfaranden för vissa så kallade sociala företag, alternativt föreskriva att kontrakt ska fullgöras inom ramen för program med skyddad anställning.

Förslaget grundar sig på en frivillig bestämmelse i upphandlingsdirektiven och tillämpningsområdet har vidgats något jämfört med 2004 års direktiv. Den nya regleringen tar sikte inte enbart på personer med funktionsnedsättning utan innehåller även begreppet missgynnade personer. Det framhålls också att den verksamhet som leverantörerna bedriver ska syfta till social och yrkesmässig integration. Då verksamheter av nu aktuellt slag kan sakna möjligheter att få kontrakt under normala konkurrensförhållanden, är det lämpligt att ge medlemsstaterna en möjlighet att föreskriva speciella regler.

För det första kan deltagandet i ett upphandlingsförfarande reserveras till vissa leverantörer, nämligen så kallade skyddade verkstäder och leverantörer vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning och missgynnade personer.

För det andra kan ett kontrakt villkoras med att det ska fullgöras inom ramen för ett program för skyddad anställning.

För båda varianterna gäller den grundläggande förutsättningen att minst 30 procent av dem som leverantören sysselsätter i nämnda verksamheter är personer med funktionsnedsättning eller missgynnade personer. Med ”missgynnade personer” avses arbetslösa, missgynnade minoriteter och på annat sätt marginaliserade grupper av personer.

Se 4 kap. 18 § nya LOU respektive 4 kap. 16 § nya LUF och 4 kap. 8 § LUK.

Senast uppdaterad:

Relaterad information