• Solceller_topp.jpg

Upphandla med hänsyn till klimatet

Genom upphandlingen har offentlig sektor en viktig roll i omställningen mot ett fossilfritt samhälle. På dessa temasidor om klimat och upphandling kan du läsa om hur du kan upphandla med hänsyn till klimatet.

Klimatförändringarna räknas som en av vår tids största utmaningar. Förändringarna förväntas ge stora konsekvenser för framtida försörjningssystem och de naturliga ekosystemen. Detta rapporterar bland annat FN:s klimatpanel IPCC om. Sverige och EU har satt upp ambitiösa klimatmål. Med den samlade köpkraften har offentlig sektor en viktig roll i omställningen mot ett fossilfritt samhälle.

Att upphandla med klimathänsyn innebär i praktiken att bland annat ställa höga krav på energiprestanda vid upphandling av produkter, installationer och byggentreprenader. Vid upphandling av transporter kan du ställa drivande krav på effektivare transporter och minskad användning av bränsle. Du kan också öka andelen energi och bränsle från förnybara källor.

Att upphandla med klimathänsyn går ofta hand i hand med andra miljömål, som minskning av miljö- och hälsofarliga ämnen i samhället och bevarande av den biologiska mångfalden.

Senast uppdaterad:

Relaterad information