Energiprestanda för medium och finfilter – Teknisk specifikation

Energianvändningen enligt RS 4/C/001– 2019 Eurovent rating Standard for the Certification of Air Filters för maxvärden för årlig energianvändning kWh.

Årlig energikonsumption för ePM1 filter

ePM1 and ePM1,min ≥ 50 %

Upphandlingskravnivå

Spjutsspets

Avancerad

Bas

Krav för ePM1

A+

A

B

C

50 & 55 %

800

900

1050

1400

60 & 65 %

850

950

1100

1450

70 & 75 %

950

1100

1250

1550

80 & 85 %

1050

1250

1450

1800

>90 %

1200

1400

1550

1900

Årlig energikonsumption för ePM2,5 filter

ePM2.5 and ePM2.5,min ≥ 50 %

Upphandlingskravnivå

Spjutsspets

Avancerad

Bas

 Krav för ePM2,5

A+

A

B

C

50 & 55 %

700

800

950

1300

60 & 65 %

750

850

1000

1350

70 & 75 %

800

900

1050

1400

80 & 85 %

900

1000

1200

1500

>90 %

1000

1100

1300

1600

Årlig energikonsumption för ePM10 filter

ePM10  ≥ 50 %

Upphandlingskravnivå

Spjutsspets

Avancerad

Bas

 Krav för ePM10

A+

A

B

C

50 & 55 %

450

550

650

750

60 & 65 %

500

600

700

850

70 & 75 %

600

700

800

900

80 & 85 %

700

800

900

1000

>90 %

800

900

1050

1400

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar