• Utomhusbelysning_toppbild.jpg

Temasida energieffektiv belysning

På denna temasida om belysning kan du läsa om vårt stöd kring upphandling och kravställning av energieffektiva belysningsanläggningar för såväl inomhus- som utomhusbruk.

Upphandla energieffektiv belysning

Den totala energibesparingspotentialen för belysning i Sverige uppskattas till 6-7 TWh. Med modernare belysningsteknik, såsom energieffektiva ljuskällor och styrning, kan elanvändningen halveras och i många fall minskas ännu mer. Åtgärderna bidrar till att uppfylla nationella och regionala klimatmål, förbättra arbetsmiljö och ljuskvalitet samt spara pengar.

Varför upphandla energieffektiv belysning? 
Upphandla energieffektiv belysning - vårt stöd

Belysningsutmaningen

Belysningsutmaningen är en nationell kraftsamling för att öka andelen energieffektiva belysningslösningar i samhället. Den lanserades i Sverige 3 maj 2016 och är del av den globala kampanjen Global Lighting Challenge. I Sverige riktar sig utmaningen till kommuner, landsting och regioner, statliga aktörer, företag och civilsamhället.

Upphandlingsmyndigheten stödjer initiativet genom att bidra med stöd för upphandling av energieffektiva belysningsanläggningar.

Läs mer om Belysningsutmaningen på Energimyndighetens webbplats

Senast uppdaterad:

Relaterad information