Upphandling för ett fossilfritt samhälle

Sverige har ambitiösa mål när det gäller att minska klimatpåverkan. Senast 2045 ska vi vara världens första fossilfria välfärdsland. För att nå målet krävs en omställning av hela samhället, inte minst när det gäller offentlig upphandling.

Prioriterat uppdrag

Offentlig upphandling har en viktig roll i arbetet för ett fossilfritt samhälle. Vår miljöspendanalys visar att kommunernas och landstingens inköp under 2016 gav upphov till utsläpp på drygt 18 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar cirka en femtedel av de utsläpp som den svenska konsumtionen ger upphov till.  

Under 2019 och 2020 arbetar Upphandlingsmyndigheten med ett prioriterat uppdrag som vi kallar Upphandling för ett fossilfritt samhälle. Tre viktiga delaktiviteter är:  

  • Utvecklat upphandlingsstöd för transporter. Görs i samverkan med bland annat Trafikverket och Transportstyrelsen 
  • På väg mot klimatneutrala byggarbetsplatser för anläggningar. Görs i samverkan med Boverket och Trafikverket 
  • Hållbar plastupphandling 

Debatt och ökad kunskap

En viktig del av satsningen är att skapa debatt, påverka och öka kunskapen om hur upphandling kan användas som ett strategiskt verktyg. Det gör vi bland annat genom att arrangera seminarier i Almedalen och skriva debattartiklar. Ibland i samarbete med andra aktörer som exempelvis Fossilfritt Sverige.  

Vad krävs för att fossilfritt ska vara en självklarhet i offentlig upphandling? Seminarium i Almedalen 2 juli 2019

Vem sätter käppar i hjulet för cirkulär upphandling? Seminarium i Almedalen 2 juli 2019

Offentlig upphandling för minskad klimatpåverkan - debattartikel 9 september 2019

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information