Socialt ansvarsfull upphandling

Genom att ta sociala hänsyn i samband med upphandling kan upphandlande myndigheter bidra till att använda skattemedel på ett ansvarsfullt sätt. Det kan exempelvis handla om att säkerställa schyssta arbetsvillkor för de personer som ska utföra offentliga kontrakt, att erbjuda personer som står långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet till sysselsättning, eller att bidra till ökad delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Upphandlingsreglerna innebär inte bara möjligheter att inkludera sociala hänsyn vid upphandling, utan också vissa skyldigheter. Det gäller vissa arbetsrättsliga villkor och säkerställandet av tillgänglighet.

Vad innebär en socialt ansvarsfull upphandling?

Socialt ansvarsfull upphandling är ett brett begrepp och kan omfatta olika aspekter. Enligt oss kan en socialt ansvarsfull upphandling bland annat omfatta följande: 

  • Arbetsrättsliga villkor som innebär att upphandlande myndigheter inkluderar villkor i upphandlingen som syftar till att säkerställa att leverantören erbjuder schyssta arbetsvillkor till arbetstagare som utför kontraktet. Att ställa arbetsrättsliga villkor är i vissa fall obligatoriskt.
  • Arbetsmiljö som innebär att upphandlande myndigheter vid upphandling säkerställer att leverantören har ett väl fungerande arbetsmiljöarbete.
  • Sysselsättningsmöjligheter som innebär att upphandlande myndigheter i samband med upphandlingen vidtar åtgärder som syftar till att bidra till ökad sysselsättning.
  • Inkludera socialt företagande i offentlig upphandling som innebär att upphandlande myndigheter i samband med upphandlingen ger möjlighet för socialt företagande att delta i upphandlingen, till exempel genom reserverad upphandling.
  • Främjande av lika rättigheter och möjligheter som innebär att upphandlande myndigheter genom upphandling exempelvis bidrar till att nå olika jämställdhetspolitiska mål och ökad medvetenhet och efterlevnad av diskrimineringslagen.
  • Tillgänglighet som innebär att upphandlande myndigheter bidrar till att öka delaktigheten i samhället för alla, oavsett funktionsförmåga. Att vid upphandling säkerställa tillgänglighet är obligatoriskt om det som ska upphandlas ska användas av fysiska personer.
  • Rättvis handel, som är ett internationellt handelssamarbete, har uppmärksammats inom EU där dess betydelse för global utveckling och fattigdomsbekämpning har lyfts fram på olika sätt, bland annat i samband med offentlig upphandling.
  • Barns rättigheter måste tas hänsyn till i upphandling sedan Förenta Nationernas konvention om rättigheter för barn blev lag 1 januari 2020. Det innebär att vid varje upphandling ska det utredas och bedömas om den kan få konsekvenser för barn.

Senast uppdaterad:

Relaterad information