Tillgänglighet inom olika områden

Tillgänglighet handlar om att upphandlade varor, tjänster och byggentreprenader som ska användas av fysiska personer utformas med hänsyn till tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning samt med tanke på samtliga användares behov.

Tillgänglighet inom olika områden

Med ”universellt utformade” avses sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de ska kunna användas av alla i största utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning. Detta omfattar exempelvis tillgänglighet till offentlig byggnation, kommunikation, transport och information.

Byggnation

Offentlig byggnation avser både inre och yttre miljöer. Det omfattar att ta sig till och från lokaler, men även utformning av vissa rum, som till exempel toaletter. Dessutom ställs särskilda krav på till exempel skyltning, trappor och dörrar, samt särskilda krav på inredningen och utrustningen. Tillgänglighet måste även upprätthållas vid skötsel och underhåll. 

Kommunikation

Tillgänglig kommunikation handlar om att det ska vara lätt att läsa, höra och förstå. Det centrala är att all kommunikation, oavsett kanal, är möjlig att förstå och ta del av. Till exempel omfattar tillgänglig kommunikation, IT, telefoni, skyltning och visuella hjälpmedel. 

Transporter

Transporter avser att personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till kollektivtrafik såsom tåg, buss, flyg och båt, samt andra transporter som till exempel färdtjänst. Transporter omfattar hela resan, från möjlighet att ta sig till hållplatsen, fordon, möjlighet till byte med mera. Ofta är det möjligheten till byte som kan vara problematisk.

Information

Tillgänglig offentlig information handlar om att alla människor ska kunna kommunicera med myndigheter och ta del av dessas information. Det är särskilt viktigt att säkerställa att det är möjligt att ta del av information på olika sätt. Här avses skriftlig information, webbplatser och e-tjänster, film och tv, telefonsamtal, korrespondens och meddelanden samt möten och konferenser.

Senast uppdaterad:

Relaterad information