Arbetsrättsliga villkor

Genom att ställa arbetsrättsliga villkor vid upphandling kan offentlig sektor bidra till att förbättra arbetsvillkoren för de arbetstagare som utför offentligt upphandlande kontrakt. Här hittar du information om arbetsrättsliga villkor och vårt stöd för hur upphandlingar med sådana villkor kan genomföras i praktiken.

Skyldighet att ställa arbetsrättsliga villkor

Upphandlande myndigheter och enheter är i vissa fall skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor. Syftet är att säkerställa sunda arbetsvillkor för arbetare som utför offentliga kontrakt. Om arbetet utförs i Sverige, där svensk rätt tillämpas, ska de arbetsrättsliga villkoren avse lön, semester och arbetstid enligt ett centralt kollektivavtal. Om arbetet utförs i andra länder, där svensk rätt inte tillämpas, ska de arbetsrättsliga villkoren fastställas i enlighet med ILO:s kärnkonventioner.

Läs mer här om arbetsrättsliga villkor i upphandlingsreglerna.

Upphandlingsmyndighetens stöd

Vi ger stöd för att underlätta tillämpningen av arbetsrättsliga villkor. Vårt stöd innehåller praktisk information till upphandlande myndigheter och enheter, leverantörer och andra berörda parter om hur upphandlingar med sådana villkor kan genomföras i praktiken.

Stödmaterial ger bland annat vägledning om:

  • när det finns behov av att ställa arbetsrättsliga villkor
  • hur villkor kan fastställs
  • hur leverantörer kan uppfylla villkoren
  • hur uppföljning kan genomföras.

Stödmaterialet syftar till att underlätta den praktiska tillämpningen och att uppnå en enhetlig tillämpning, vilket även bidrar till en ökad förutsägbarhet för leverantörer.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar