• toppbild_stad1.jpg

Arbetsrättsliga villkor för städtjänster

Nu kan upphandlande myndigheter få hjälp med arbetsrättsliga villkor för upphandling av städtjänster. Villkoren med nivåer för lön, semester och arbetstid ingår i ett paket av stödmaterial med övergripande kontraktsvillkor, tillämpningsanvisningar för hur villkoren ska användas och underlag för uppföljning. Vi har också genomfört en behövlighetsbedömning av städbranschen som ingår i materialet.

Om du ska använda de arbetsrättsliga villkoren för städtjänster i upphandlingsdokumenten hittar du materialet i kriteriedatabasen. Där finns även annat stöd för upphandling av städtjänster, till exempel miljökriterier.

De nya arbetsrättsliga villkoren samt tillhörande dokument finns tillgängliga  tillsammans med övriga krav i vårt Kriteriebibliotek och Kriterie-wizard.

Senast uppdaterad:

Relaterad information