Mallar för arbetsrättsliga villkor

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram stöd till upphandlande myndigheter, enheter och leverantörer för tillämpning av arbetsrättsliga villkor i upphandlingar. Nu finns stöd för arbetsrättsliga villkor både när arbete utförs i Sverige och när arbete utförs utanför Sverige.

Här hittar du stöd i form av mallar för kontraktsvillkor, bilagor och tillämpningsstöd.

För arbete som utförs i Sverige

Läs mer i:
Tillämpningsstöd: Arbetsrättsliga villkor vid upphandling (gäller för arbete som utförs i Sverige)

Mallarna består av:

Kontraktsvillkor för arbetsrättsliga villkor

Bilaga 1 - arbetsrättsliga villkor med nivåer för lön, semester och arbetstid (”Villkoren”)

Bilaga 2 – formulär för egenrapportering

Bilaga 3 – exempel på tids- och åtgärdsplan

För arbete som utförs i andra länder

Läs mer i:

Tillämpningsstöd: Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och hållbara leveranskedjor (när arbetet utförs utanför Sverige)

Mallarna består av.

Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner

Villkor för hållbara leveranskedjor

I takt med att vi ökar vår kunskap inom området arbetsrättsliga villkor kommer vi att utveckla och komplettera stödet. Vi utvecklar bland annat metoder för behövlighetsbedömning och samlar in kunskap om branscher för att bedöma om det finns behov av arbetsrättsliga villkor.

 

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information