Mallar för arbetsrättsliga villkor

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram stöd till upphandlande myndigheter, enheter och leverantörer för tillämpning av arbetsrättsliga villkor i upphandlingar. Nu finns stöd för arbetsrättsliga villkor både när arbete utförs i Sverige och när arbete utförs utanför Sverige.

Stödmaterial om hur upphandlingar med arbetsrättsliga villkor kan genomföras i praktiken hittar du i vår kriteriedatabas. Där finner du stöd i form av mallar för kontraktsvillkor, bilagor och tillämpningsstöd.

Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal

Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och hållbara leveranskedjor

I takt med att vi ökar vår kunskap inom området arbetsrättsliga villkor kommer vi att utveckla och komplettera stödet. Vi utvecklar bland annat metoder för behövlighetsbedömning och samlar in kunskap om branscher för att bedöma om det finns behov av arbetsrättsliga villkor.

Senast uppdaterad:

Relaterad information