Mallar för arbetsrättsliga villkor

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett stöd till upphandlande myndigheter samt till anbudsgivare och leverantörer för tillämpning av arbetsrättsliga villkor i upphandlingar. Här hittar du stöd i form av mallar, bilagor och tillämpningsstöd.

Mallarna kan användas för alla upphandlingar oavsett vilken lagstiftning som tillämpas.

Läs mer i:
Tillämpningsstöd: Arbetsrättsliga villkor vid upphandling (gäller för arbete som utförs i Sverige)

Dokumenten består av:

Kontraktsvillkor för arbetsrättsliga villkor

Bilaga 1 - arbetsrättsliga villkor med nivåer för lön, semester och arbetstid (”Villkoren”)

Bilaga 2 – formulär för egenrapportering

Bilaga 3 – exempel på tids- och åtgärdsplan

I takt med att vi ökar vår kunskap inom området arbetsrättsliga villkor kommer vi att utveckla och komplettera stödet. Vi utvecklar bland annat metoder för behövlighetsbedömning och samlar in kunskap om branscher för att bedöma om det finns behov av arbetsrättsliga villkor.

Senast uppdaterad:

Relaterad information