Exempel på arbetsrättsliga villkor för byggbranschen

Malmö, Göteborg och Stockholm är tre städer som har tydliga politiska uppdrag att säkerställa skäliga anställningsvillkor i sina upphandlingar. Sedan våren 2016 har de tre städerna samarbetat med syfte att i dialog med arbetsmarknadens parter utforma särskilda arbetsrättsliga villkor avseende lön, semester och arbetstid inom byggbranschen. Här är resultatet.

Sedan de tidigare villkoren publicerades i juni 2017 har villkoren uppdaterats och anpassats till de nya nivåerna i de kollektivavtal som tecknats mellan de aktuella parterna. De nya villkoren avseende lön, semester och arbetstid sträcker sig fram till den 30 april 2020.

Vi har samlat de dokument som är underlag för de arbetsrättsliga villkoren: 

Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor för el-, måleri-, och byggarbeten för arbetstagare som utför arbete som omfattas av: 

Här hittar du gemensamma utgångspunkter för städernas arbete – dokumenterade vägval och avvägningar i fråga om PUL.

Här hittar du övergripande kontraktsvillkor (generella och ska anpassas utifrån upphandlingsföremålet). 

Exempel Lundafastigheter – arbetsrättsliga villkor i AMA AF

Många upphandlande myndigheter och enheter som upphandlar byggentreprenader efterfrågar att få vägledning om hur de arbetsrättsliga villkoren ska regleras i standardvillkor.

Ta del av Lundafastigheters avtalsregleringar med anledning av arbetsrättsliga villkor.

Senast uppdaterad:

Relaterad information