Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och hållbara leveranskedjor

Många av de varor och tjänster som offentlig sektor köper in framställs av underleverantörer i länder där det finns betydande hållbarhetsrisker när det gäller mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och antikorruption.

Det kan till exempel handla om IT-produkter, livsmedel, textilier och kirurgiska instrument som sjukvården använder. Upphandlande myndigheter kan ställa krav på att leverantören arbetar med en effektiv riskhantering i sin leveranskedja för att förbättra villkoren. För att förenkla arbetet har Upphandlingsmyndigheten tagit fram stöd.

Upphandlande myndigheter är i vissa fall skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor om det finns risk för oskäliga arbetsvillkor. Om arbetet utförs i länder utanför Sverige, ska villkoren fastställas i enlighet med den internationella arbetsorganisationens (ILO) så kallade kärnkonventioner om grundläggande rättigheter i arbetslivet.

Arbetsrättsliga villkor i upphandlingsreglerna

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar

Inkopsprocess_puffbild.jpg

Inköpsprocess för ansvarsfulla leveranskedjor

Ett offentligt inköp består av så mycket mer än själva upphandlingen. Vi har tagit fram en modell för att beskriva hur hela inköpsprocessen kan se ut för upphandlingar med ansvarsfulla leveranskedjor och hur den kan genomföras i praktiken.

Fraktfartyg.jpg

Filmer om hållbara leveranskedjor

Se våra korta filmer om hållbara leveranskedjor och risker, det vill säga negativ påverkan på mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljön och antikorruption.