• Frukt och grönsaker

Livsmedel

Här hittar du information om risker avseende mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och anti-korruption i leveranskedjan inom området livsmedel. Området omfattar ett flertal produktgrupper med skilda riskprofiler. Riskernas allvarlighetsgrad bedöms variera mellan låg och hög risk.

Beroende på vilka produkter som det gäller kan leveranskedjan inom området – och därmed riskerna –se olika ut inom området. Exempel på produkter som omfattas är:

  • spannmålsprodukter och socker
  • fisk och skaldjur
  • frukt och grönt
  • kaffe, te och kakao
  • kött
  • kyckling

Risker i leveranskedjan

Livsmedel omfattar ett flertal produktgrupper med skilda riskprofiler och allvarlighetsgraden bedöms variera mellan låg risk till hög risk. De två produktgrupperna kött och kyckling bedöms vara av hög prioritet inom området i förhållande till arbetares rättigheter. Avseende produktgrupperna frukt och grönt, spannmålsprodukter och socker samt kaffe, te och kakao aktualiseras risker främst inom jordbruk.  

Leveranskedjan inom jordbrukssektorn utgörs vanligtvis av följande steg: odlare – grossister – processorer/förädlare – återförsäljare. En betydande del av jordbrukssektorn utgörs av oberoende jordbrukare, ofta i högriskländer, som säljer varor till företag för export. Arbetet inom jordbruket präglas av låga löner, långa och arbetsintensiva arbetsdagar, ofta säsongsbaserat och därför tidsbegränsat arbete, samt höga hälso- och säkerhetsrisker, då maskiner och farliga kemikalier (i form av insektsmedel och bekämpningsmedel) hanteras. Trots hälso- och säkerhetsrisker saknar arbetare ofta adekvat skyddsutrustning. Barnarbete är vidare vanligt förekommande inom jordbrukssektorn. Det barnarbete som sker inom jordbruket är att anse som farligt barnarbete då barn utsätts för hälsoskadliga bekämpningsmedel utan skyddsutrustning, samt hanterar vassa verktyg och tunga maskiner. Även tvångsarbete förekommer inom sektorn. 

Branschiniativ och riktlinjer

Det finns en mängd olika märkningar och branschinitiativ inom området livsmedel. Här nämner vi några.

Fairtrade är en licensieringsorganisation för etisk produktion med fokus på mänskliga rättigheter. Syftet med Fairtrade är att garantera ett skäligt pris till bonden genom att alltid betala ett garanterat minimipris. 

Fairtrade

KRAV är en svensk certifieringsorganisation för ekologisk och giftfri odling. KRAV har även vissa grundläggande sociala kriterier, men är inte tänkt att ersätta social certifiering. 

KRAV

Ethical Tea Partnership (ETP) är ett samarbete mellan många av världens största teföretag. ETP utgår från samma principer som Ethical Trading Initiaitve, och medlemsföretagens underleverantörer granskas och certifieras utifrån sociala och miljömässiga aspekter.

Ethical Tea Partnership

Spannmål och socker

Frukt och grönt

Kaffe, te och kakao

Fisk och skaldjur

Kött

Kyckling

Senast uppdaterad:

Relaterad information